หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

รมช.ศธ.บรรยายแนวทางดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 74/2558
รมช.ศธ.บรรยายแนวทางดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษา
จังหวัดสงขลา - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางในการดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21" โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เครือข่ายภาคใต้ เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การเดินทางมาบรรยายในครั้งนี้ มาในฐานะอาจารย์คนหนึ่ง ที่ผ่านมาได้สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมานานกว่า 43 ปี ได้เห็นพลังของนิสิตนักศึกษาจากการทำกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด และหากจะกล่าวถึงพลังของนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันในเรื่องต่างๆ จะเห็นว่าเงียบเหงามาก ต่างจากเสียงของนิสิตนักศึกษาในอดีตเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพลังเสียงทางด้านการเมือง ซึ่งส่งผลถึงวันนี้ที่กลายมาเป็นนักการเมืองจำนวนมากและมีหลากหลายสี ด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองทำให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ต่างจบจากมหาวิทยาลัยในป่าทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่สอนให้คนเราต้องรู้ราก ประวัติศาสตร์ สามารถวิเคราะห์อดีตและปัจจุบัน เพื่อที่จะเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้
ในฐานะผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษาก็เช่นกัน เราจึงไม่ควรรู้แต่เรื่องกิจกรรมนักศึกษา หรือคบกับผู้คนที่ทำแต่เรื่องกิจกรรมนักศึกษาเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงการมองทุกส่วนอย่างเป็นระบบ เข้าใจความหมายหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และไม่ควรมองเพียงแค่ภายในขอบฟ้า แต่ต้องมองให้พ้นขอบฟ้า หรือเปรียบเสมือนกับมองภาพใหญ่ของประเทศ สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานที่อื่นได้ เพราะในปัจจุบันยังมีคนในสังคมอุดมศึกษาจำนวนมากที่เติบโตมาจากวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย เริ่มเรียนปี 1 หรือเริ่มทำงานที่ไหน ก็เกษียณที่นั่น ทำให้ไม่ได้ไหลเวียนออกไปสู่ข้างนอกมากนัก
 นอกจากนี้ ควรมองถึงประเด็นที่ท้าทายการทำงานของการอุดมศึกษาไทย ซึ่งในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้มีระบบจัดการที่ดี มีระบบการสร้างผู้นำอย่างต่อเนื่อง, มีระบบพัฒนาบุคลากรตลอดวัฏจักรชีวิต, ความโปร่งใส, ความรับผิดและรับชอบ (Accountabilityต่อผลผลิต, การทำงานและอยู่ร่วมของคนหลากวัย, การสื่อสารภายในที่จะมีสร้างการรับรู้ ให้ประชาคมอุดมศึกษาคิดไปด้วยกัน และเป็นเจ้าของด้วยกัน
ในขณะเดียวกัน แนวทางในการดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญคือ ต้องดูถึงความท้าทายอุดมศึกษาไทย ซึ่งปัจจุบันระบบนิเวศวิทยา (Ecology) ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นในการทำงานตามหน้าที่ (Function) สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องทำงานโดยคำนึงถึงบริบท วางตำแหน่ง (Positioning) และภาพลักษณ์ของตนเอง ตามนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป และในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงวัยมากถึง ใน ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะส่งผลถึงอายุประชากรที่ยืนยาวขึ้น มีการเปลี่ยนงาน หรือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นศิษย์ของเราในศตวรรษที่ 21 ก็จะไม่ใช่คนในวัยเรียนเท่านั้น แต่จะเป็นคนวัยทำงานอีกกว่า 35 ล้านคน รวมทั้งคนที่เกษียณจากการทำงานแล้ว ฉะนั้นหน้าตาของสถาบันการศึกษาในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไปโดยสิ้นเชิง
 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นความสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจประเทศของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศเป็นส่วนหนึ่งของโลกาวิวัตน์ และมีโครงการ Mega Project ต่างๆ เข้ามา ยิ่งถือเป็นโจทย์ใหม่ของประเทศ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพและปัญหาของโลกในปัจจุบัน ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพลังงาน น้ำ ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สงคราม หรือแม้แต่การก่อการร้ายรูปแบบใหม่ด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม