หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 101/2558โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.) ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ให้นักเรียนนักศึกษาเกิดค่านิยมในการทำงานและมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของสังคม รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วย
กระทรวงศึกษาธิการจะจ้างนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จากทั่วประเทศ ลักษณะงานที่ทำจะเป็นงานที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีการเดินทางที่สะดวก โดยสถานที่ทำงานจะเป็นส่วนราชการ/สถานศึกษา ที่ประสงค์จะรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในอัตราวันละ 200 บาท มีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558 ณ ส่วนราชการ/สถานศึกษาที่ดำเนินโครงการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานได้ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2558
ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 7,326 คน ดังนี้
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2,250 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1,200 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1,200 คน
  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 2,676 คน (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช., สนย.)
สำหรับงบประมาณที่ใช้ ประมาณ 33 ล้านบาท
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีมีผู้ห่วงใยประเด็นการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานนั้น เป็นการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเป็นการจ้างชั่วคราวระยะสั้นๆ และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะ รวมทั้งเป็นการดำเนินโครงการเพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก จึงไม่เข้าข่ายการจ้างงานแรงงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ส่วนอัตราค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในยุคปัจจุบัน จึงได้เสนอเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางขอเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้สูงขึ้นเป็นวันละ 300 บาท แต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ในช่วงนี้กระทรวงศึกษาธิการสามารถดำเนินโครงการนี้ได้ทันที

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม