หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศธ.เตรียมขยาย DLTV ไปยังโรงเรียน สพฐ.ครบทุกโรงในปีการศึกษา 2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 113/2558ศธ.เตรียมขยาย DLTV ไปยังโรงเรียน สพฐ.ครบทุกโรงในปีการศึกษา 2558
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพฐ.อาคาร 4 ชั้น 2 ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการโครงการการศึกษาทางไกล ผ่าน DLTV ซึ่งส่งผลให้คะแนนสอบ O-Netของประเทศสูงขึ้น เตรียมขยายไปยังโรงเรียน สพฐ. ให้ครบทุกแห่งทั้ง 30,922 โรง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning Television DLTV) ซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15,369 โรง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 หรือภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557 นั้น
ผลการติดตามการดำเนินงานพบว่า ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
  • ผลการสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 เพิ่มขึ้นถึง 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้นจาก 39.30 ในปี 2556 เป็น 42.35 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยรวม 8 วิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 จาก 44.81 เป็น 45.74
  • ผลการสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเมื่อดูรายชื่อโรงเรียนที่ทำคะแนนสอบของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน 185 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ก็พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าโครงการ DLTV ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเขตพื้นที่การศึกษามากถึง 951 โรง หรือร้อยละ 65.14
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการจะต่อยอดโครงการ DLTV เพื่อขยายไปยังโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 15,553 โรง ซึ่งจะครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ครบทั้ง 30,922 โรง โดยจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้งบประมาณจากโครงการแท็บเล็ต (OTPC) เดิมกว่า 5,700 ล้านบาท รวมทั้งจะมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล พัฒนาคลังสื่อ พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ ห้องสมุดไร้พรมแดน เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation : DLF) โดยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ ที่มีการถ่ายทอดสดตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสายวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 15 ช่อง (ในชื่อ DLTV 1-15) รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษจำนวน 15 ช่อง (ในชื่อ DSTV Network 186-200) 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม