หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ เข้าเยี่ยมคารวะ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 112/2558
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายหนิง ฟู่ขุย (H.E. Mr. Ning Fukui) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีมายาวนาน ซึ่งในปี 2558 จะครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ความสัมพันธ์ทั้งในระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล และระดับประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น ที่สำคัญคือมีความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับกระทรวงศึกษาธิการจีนในหลายเรื่อง เช่น การลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษามาแล้วหลายฉบับ
นอกจากนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากจีนในการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนจำนวนมากมาสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยลดปัญหาในการจัดหาครูที่มีความรู้ด้านภาษาจีนมาสอนได้มาก ถึงแม้ว่าในปี 2557 จะมีการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาประเทศไทยกว่า 1,800 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนสถานศึกษาที่ต้องการเปิดสอนภาษาจีน เนื่องจากมีนักเรียนให้ความสนใจเรียนภาษาจีนเป็นจำนวนมาก จึงหวังว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในประเทศไทยไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับจีนก็เป็นไปด้วยดี แต่ยังไม่สามารถขยายขอบเขตได้มากนัก ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการพยายามการจูงใจให้เยาวชนหันมาศึกษาในสายอาชีวศึกษามากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การท่องเที่ยว และการพาณิชย์ ในอนาคตต้องการให้มีการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่จบสาขาที่ตรงตามความต้องการของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนให้การสนับสนุนการสร้างรถไฟรางคู่ในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านดังกล่าวโดยตรง โดยเชื่อมั่นว่าระบบการศึกษาของจีนมีความน่าสนใจและนำมาศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างได้ เพราะจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก แต่สามารถจัดระบบการศึกษาได้เป็นอย่างดี
โอกาสนี้ ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และหวังว่าความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศจะมีความมั่นคงและแน่นแฟ้นต่อไป
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ กล่าวถึงความประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศ และประทับใจรัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการไทยที่ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งรัฐบาลจีนก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นโดยเพิ่มการลงทุนด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน
ความร่วมมือด้านการศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่านักศึกษาจีนเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศไทยมากกว่า 22,000 คน เป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบันวัฒนธรรมไทยมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของชาวจีนมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก ส่งผลให้เยาวชนจีนสนใจศึกษาต่อในประเทศไทยมากขึ้นด้วย
ปัจจัยสำคัญในการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยคือ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพ ไม่ใช่การเพิ่มจำนวนผู้เรียน ดังนั้น ในการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนภาษาจีนในประเทศไทยในปี 2558 จะเน้นที่คุณภาพของครูเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ครูอาสาสมัครชาวจีนจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาได้ดีแต่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการสอน จึงต้องเน้นการพัฒนาครูอาสาสมัครที่มีความสามารถในการสอนด้วย
นอกจากนี้ จีนมีความเห็นสอดคล้องว่า ควรเร่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรถไฟรางคู่ ไปพร้อมกับการดำเนินการสร้างรถไฟรางคู่ ทั้งยังกล่าวด้วยว่าหาก รมว.ศึกษาธิการ มีความประสงค์ที่จะเดินทางเยือนจีน สามารถติดต่อและประสานเรื่องกำหนดการกับฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตจีนฯ ได้

ที่มา ; เว็บ นสพ.มติชน

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม