หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาคเอกชนสานพลังประชารัฐเข้าหารือ เพื่อขอลดหย่อนภาษี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 300/2560ภาคเอกชนสานพลังประชารัฐเข้าหารือ เพื่อขอลดหย่อนภาษี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการขอลดหย่อนภาษีเงินได้ของภาคเอกชนในการสนับสนุนการศึกษาตามโครงการสานพลังประชารัฐ ร่วมกับ นายประภาส คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง, ผู้แทนจากกรมสรรพากร, ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, ผู้แทนภาคเอกชนจากคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5), รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้ว่า ภาคเอกชนได้ยกประเด็น 3 เรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาช่วยเหลือในการขอลดหย่อนภาษี กรณีที่ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป ที่ต้องการให้สามารถนำไปลดหย่อนภาษี เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมครู การจ้างครูด้านเทคโนโลยีมาช่วยสอน ฯลฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559
2) กองทุนกลาง เกี่ยวกับโครงการประชารัฐเพื่อการศึกษา  ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม E2 และ E5 รวบรวมเงินมาก้อนหนึ่งแล้วลงกองกลางเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา เช่น เพื่อเป็นการ re-Branding การอาชีวศึกษา ฯลฯ แต่กฎหมายปัจจุบันไม่เปิดช่องให้สามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้
3) การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Infrastructure) เช่น การที่บริษัทเดินสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจากการประชุมหารือในครั้งนี้ คือ การลดหย่อนภาษีจะต้องยึดหลักทางประมวลรัษฎากร แต่ขณะเดียวกันจำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อกฎหมายบางด้าน ดังนี้
ประเด็นค่าใช้จ่ายทั่วไป  รมว.การคลัง ได้มอบเป็นนโยบายไว้แล้ว ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ เห็นด้วยในหลักการ คือ การหักภาษีลดหย่อนได้ 200% แต่ไม่เกิน 10% ของกำไร ส่วนประเด็นที่สองคือสามารถนำไปหักได้ 2% ไม่ใช่ 2 เท่า ก็คือ 10+2 และหลังจากที่ได้หารือกัน กระทรวงการคลังก็มีดำริว่าอาจจะขยายให้อีก 5% ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้เป็น 10+5+2 เท่ากับ 17% แต่ประเด็นคือ จะต้องให้เฉพาะสถานประกอบการที่มีกำไรเท่านั้น หากผู้ประกอบการไม่มีกำไร แต่ใจดี อยากจะช่วย ก็ยังต้องคิดก่อน เพราะหลักภาษีคือ ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนจึงจะไปช่วยเพื่อน ซึ่งตรงนี้จะเป็นประเด็นที่นำมาหารือกันในโอกาสต่อไป และจะต้องกำหนดกรอบก่อนว่าอะไรที่จะอยู่ใน 5% ได้ เช่น ต้องไปกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมประเภทใดบ้าง จากนั้นกระทรวงการคลังจึงจะออกเป็นกฎหมายลำดับรองของประมวลรัษฎากรอีกที จากนั้นจึงมาเข้าสู่กระบวนการ หรือพูดง่าย ๆ คือ 5% ที่เพิ่มมา ต้องมีกรอบและโครงการ เพื่อให้กระทรวงการคลังเขียนกฎหมายขึ้นมารองรับ โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
ส่วนประเด็นที่สอง ที่ประชุมเห็นว่า มาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ได้กำหนดให้ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาครู ก็จึงจะอาศัยช่องตรงนี้เข้ามา โดยในกฎหมายบอกว่าต้องนำเงินกองทุนช่วยเหลือ 3 กลุ่มนี้ โดยรัฐจัดสรรเงินให้กองทุน หรือใช้มาตรการและกลไกทางภาษีให้ผู้บริจาคได้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะปิดช่องโหว่ได้ นอกจากนั้นก็มีวิธีการที่รัฐจะไปดำเนินการให้ง่ายและลดขั้นตอนต่าง ๆ ลงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น

ที่มา เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม