หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สกอ.เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 332/2560สกอ.เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่พลาดสอบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1,871 ที่นั่งใน 76 มหาวิทยาลัย รับสมัคร 1-3 ก.ค.นี้เท่านั้น

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในระหว่างลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับทุนอุดมศึกษาชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ 1,871 ที่นั่ง ใน 76 มหาวิทยาลัย โดยผู้ได้รับทุนในลำดับ 1-250 จะได้รับเงินทุนค่าครองชีพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 40,000 บาท/ปี จนจบปริญญาตรี ส่วนผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 251 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เปิดรับสมัคร 1-3 กรกฎาคม 2560
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 76 แห่ง ได้อนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะหลักสูตร ตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1,871 ที่นั่ง โดยผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 1-250 จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเงินทุนค่าครองชีพจาก สกอ. เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จนจบระดับปริญญาตรี
ส่วนผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 251 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษด้วย และอาจจะได้รับ หรือไม่ได้รับทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ กำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้
ทั้งนี้ สามารถจำแนกที่นั่งการศึกษา
ที่ได้รับอนุเคราะห์จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 4

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 55

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 41
นักเรียนที่สนใจจะต้องไปสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยในปีนี้ผู้สมัครต้องเข้ารับฟังการแนะแนวรายละเอียดการสมัคร ก่อนการสมัครรับทุนฯ ณ สถานที่รับสมัคร โดยผู้สมัครควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และข้อมูลในประกาศรับสมัครให้ชัดเจนก่อนทำการสมัคร และ สกอ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 หลังจากนั้น สกอ. จะจัดประชุมชี้แจงผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 และ สกอ.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และมีสิทธิ์เข้าศึกษาภายในเดือนสิงหาคม 2560
ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนในการรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หรือโทร. 02 610 5574-75

ปฏิทินกำหนดการดำเนินงาน
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3
ปีการศึกษา 2560
(กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม