หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 285/2560พบปะสนทนาเรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา และพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม" เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีนายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในอดีตได้เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จึงมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชน และสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างมาก
จากการที่ไปเข้าเยี่ยมสถานศึกษาต่าง ๆ พบว่าภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนและครูอาจารย์ยังรู้สึกโดดเดี่ยวและว้าเหว่ จึงได้กราบเรียนไปยังครูอาจารย์ พี่น้องประชาชน และลูก ๆ นักเรียน นิสิตนักศึกษาว่าเราต้องมีความเข้มแข็ง รวมทั้งแปลงความโศกเศร้าเสียใจมาเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ประเทศชาติ มีความรักสมัครสมาน และซื่อสัตย์สุจริต ดังเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำมาเผยแพร่สู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 แห่ง ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต่างขานรับนโยบายโรงเรียนคุณธรรมเป็นอย่างดี จึงขอฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทุกท่านให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นที่รัก และเป็นดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
ทั้งนี้ ขอให้เน้นย้ำ 5 เรื่องที่สำคัญของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดย 5 เรื่องดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมไว้แล้วสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 นี้
ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า โดยส่วนตัวแล้วสามารถจดจำพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา 50 ปีหลังของรัชสมัยของพระองค์ท่านได้อย่างแม่นยำว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกิดปัญหาการปลูกกัญชายาฝิ่น พระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถ มีพระอัจฉริยภาพ มีพระเมตตาคุณ และได้ทรงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดังกล่าวไปโดยสิ้นเชิง ทำให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ในโครงการหลวง และโครงการในพระราชดำริมากมายหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนแห่งชีวิตที่ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนได้มาเรียนรู้ถึงความหมายของการเป็นคนไทยคือ ความประหยัด ความไม่ฟุ้งเฟ้อ ความเป็นสุภาพชน เป็นต้น
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม