หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข่าวที่ 134/2561 ผลประชุม กช.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

ข่าวที่ 134/2561ผลประชุม กช.

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นชอบแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวสถานศึกษาเอกชน มีมติออกมาตรการสุ่มตรวจ หากพบความผิดปกติให้เร่งดำเนินการทันที รวมทั้งนำ Big Data มาใช้ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ส่วนข้อเสนอจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ต้องการให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาเอกชน จชต. เพื่อดูแลการศึกษาเอกชนทุกประเภทนั้น ให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่
วันนี้ (10 พ.ค.61) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในเรื่องบัญชีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน โดยมีมติให้ออกมาตรการในการสุ่มตรวจโดยใช้วิธีทางการข่าวเข้ามาช่วย และเมื่อตรวจเจอความผิดปกติก็จะเร่งดำเนินการทันที เช่น จำนวนนักเรียนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง สช. จะขึ้นบัญชีและจับตามองโรงเรียนนั้นเป็นพิเศษ แม้ที่ผ่านมา สช. ได้วางระบบการตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักเรียนไว้แล้วก็ตาม เพียงแต่ยังไม่มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บางส่วนเมื่อตรวจพบความซ้ำซ้อนแล้ว ก็ไม่ดำเนินการใด ๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาจนถึงทุกวันนี้
ในส่วนของระบบข้อมูลปัจจุบัน ที่ผ่านมาได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้รวดเร็วพอสมควร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เชื่อมข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย แต่ปัญหาที่พบคือกระบวนการการจัดการเมื่อเกิดปัญหาความซ้ำซ้อนยังคงหละหลวมอยู่ ในอนาคตจึงควรมี Big Data ด้านการศึกษาที่สมบูรณ์ เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูลเดียว ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเช่นกัน ในการนำข้อมูลไปพัฒนาการศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบอำนาจให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแลการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและทุกองค์กรหลักในพื้นที่  ดังนั้น สช. ต้องขอคำปรึกษาแนะนำแนวทางที่จะตอบสนองประเด็นปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายความมั่นคง ที่ต้องการให้มี "คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้" เป็นการเฉพาะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทุกประเภท ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรสำรวจความต้องการของพื้นที่ พร้อมนำไปหารือและข้อความเห็นชอบจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป
ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม