หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ชุมพร

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 290/2561รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ชุมพร

20 สิงหาคม 2561 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) โดยมีผู้บริหารทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
1. มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความคาดหวังให้การปฏิรูปการศึกษาไปถึงครูและนักเรียนจริง ๆ โดยให้ครูได้มีโอกาสสอนหนังสืออย่างเต็มที่
ศธ. จึงได้ดำเนินการลดภาระงานที่ไม่ใช่งานด้านการสอนของครู เช่น การประเมิน การเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ งานธุรการ (พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นต้น ในเบื้องต้นได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำรวจอัตราครูธุรการและภารโรงของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อจัดสรรได้ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างของแต่ละโรงเรียน อาทิ บางโรงเรียนใช้วิธีจ้างเหมาเอง ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่ง ใช้ครูธุรการและภารโรงร่วมกับโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงกันได้ เป็นต้น
สำหรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดงบประมาณในการอบรมและพัฒนาครู จากปีละประมาณ 9,000 ล้านบาท เหลือเพียง 2,000 ล้านบาท แม้ว่าระยะเริ่มต้นจะพบปัญหาเรื่องระบบลงทะเบียนออนไลน์ แต่ครูโดยส่วนใหญ่ก็เข้ามาลงทะเบียนอบรมถึงกว่า 300,000 คน สิ่งสำคัญของโครงการคือ มีระบบติดตามผลการนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกับการเรียนการสอนของผู้ผ่านการอบรมด้วย
ในส่วนของการประเมินและประกันคุณภาพนั้น ก็จะดำเนินการตามกฎกระทรวงใหม่ โดยจะไม่มีตัวชี้วัดจากส่วนกลาง แต่ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ต้องประเมินคุณภาพโรงเรียนเอง ว่าอยู่ในระดับใด พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ และมีแผนในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ส่วน สมศ.มีหน้าที่ไปดูคุณภาพตามที่โรงเรียนรายงาน เพื่อให้คำแนะนำต่าง ๆ พร้อมมีแผนเพื่อพัฒนาหรือเพื่อคงสภาพความมีมาตรฐานไว้ด้วย
นอกจากนี้ ศธ. จะดำเนินโครงการ "รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก" ทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยใช้ถุงพลาสติกมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี ในขณะที่ถุงพลาสติก 1 ใบ ใช้เวลาย่อยสลายกว่า 450 ปี อีกทั้งขั้นตอนการผลิตและการทำลายพลาสติกล้วนแต่ทำลายโลกอย่างมาก ดังนั้น เราต้องตระหนักและรู้ถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งจะมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตตรวจราชการที่ 6 โดยมีผลการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการหลักคิด และมีโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน, ลดภาระครู โรงเรียนวัดทุ่งคา, Internet and DLIT โรงเรียนประชานิคม 4 และโรงเรียนบ้านคอกม้า, การประกันคุณภาพแนวใหม่สู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์, Boot Camp โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี, คูปองครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เป็นต้น
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม