หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ศธ.ลงนามความร่วมมือพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 294/2561ศธ.ลงนามความร่วมมือพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษา 11 แห่ง กับเบทาโกร

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area Based Community Development: HAB) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษา 11 แห่ง กับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อบูรณาการพัฒนาชุมชนผ่านเครือข่ายปฏิบัติการทางสังคมรวม 17 พื้นที่ใน 12 จังหวัด โดยมีนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายเชษฐา โฆสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ และสื่อมวลชน เข้าร่วม เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มาร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (Area-based Approach) โดยมุ่งหมายจะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการฃ
ต้องขอชื่นชม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ที่เป็นนวัตกรรมสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จนเกิดเป็น "ช่องสาริกาโมเดล" ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายปฏิบัติการทางสังคมรวม 17 พื้นที่ใน 12 จังหวัด ซึ่งจะได้นำมาเป็นต้นแบบตอบสนองนโยบายการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนางานใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการศึกษา ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
ซึ่งการที่สถาบันอุดมศึกษาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม หรือ HAB ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการเป็นที่พึ่งพิงของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักวิชาต่าง ๆ สู่ชุมชน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ระบบการทำงาน เทคโนโลยี ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน ตลอดจนมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 9 แห่งในทุกภูมิภาค และมีบุคลากร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษากระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ส่วนภาคเอกชนก็จะทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ งบประมาณ และถ่ายทอดประสบการณ์และนวัตกรรมการพัฒนา จากนั้นจึงร่วมกันจัดแผนงาน ชุดข้อมูล และคู่มือการดำเนินงาน พร้อมมีการติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงโครงการที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม