หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 17/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 305/2561ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 17/2561

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม
  • ศธ.เร่งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดรับกับแผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และสอดคล้องตามลำดับขั้นของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (แบ่งเป็น 4 ห้วง ๆ ละ 5 ปี) ซึ่งเป็นแผนใหญ่ที่สุด รองลงมาก็คือแผนแม่บท รองรับแนวทางการพัฒนาโครงการสำคัญ (Flagship Project) ให้บรรลุเป้าหมาย และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ซึ่งเป็นภารกิจที่แต่ละกระทรวงจะต้องดำเนินการอยู่แล้ว
ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนให้ทุกองค์กรหลักจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พร้อมกำชับให้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยมอบหมายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ในการดูแล กำกับ และติดตามให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด

  • นโยบายการกีฬาแห่งชาติ
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะรัฐมนตรีหารือร่วมกันและเห็นควรให้มีนโยบายส่งเสริมด้านการกีฬาให้มีความเด่นชัดมากขึ้น จึงมอบหมายให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนแนวทางการส่งเสริมด้านการออกกำลังกายและการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม
โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการใน 3 ประเด็น คือ
  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับกิจกรรมกีฬาของนักเรียนทุกสังกัด อาทิ การออกกำลังกาย, การนำกีฬาสู่ห้องเรียน, การส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาตามความถนัด, การสอดแทรกกีฬาที่มีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็น การฝึกลอยตัวในน้ำเพื่อเอาตัวรอด การฝึกมวยไทยที่เป็นกีฬาประจำชาติ เป็นต้น
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะให้การสนับสนุนด้านการกีฬาในหลายส่วน อาทิ ด้านบุคลากรทางการกีฬา ด้านอุปกรณ์กีฬา สำหรับจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยจะมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต
  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจความพร้อมของพื้นที่ในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนสำหรับเป็นสถานที่ออกกำลังกายและลานกีฬา อาทิ ลานจอดรถ สนามหญ้าภายในโรงเรียน เป็นต้น โดยอาจเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการด้วย ในส่วนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสมต่อไป
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม