หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ศธ.ลงนามความร่วมมือญี่ปุ่น จัดตั้งสถาบัน Thai-KOSEN

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 293/2561ศธ.ลงนามความร่วมมือญี่ปุ่น จัดตั้งสถาบัน Thai-KOSEN

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายฮิเดกิ นิวะ (H.E. Mr. Hideki Niwa) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น หรือ MEXT พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ MEXT เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งสำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติการจัดทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีสาระสำคัญสองประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซน (KOSEN) ในประเทศไทย สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซน (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น และ 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้เพิ่มมากขึ้น
บันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว เกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังของกระทรวงศึกษาธิการ และ MEXT โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน KOSEN ที่ประเทศญี่ปุ่นถึง ครั้ง ทำให้ทราบว่า KOSEN เป็นสถาบันเตรียมนวัตกร ที่มีระบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับสถาบัน Thai-KOSEN ที่เกิดจากความร่วมมือครั้งนี้
ในเบื้องต้นคาดว่าจะตั้งห้องเรียนจำนวน 1 ห้อง ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และเปิดรับนักเรียนจำนวน 24 คน จากนั้นจะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อจัดตั้งสถาบัน และเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตั้งคณะกรรมการ Thai-KOSEN แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้ได้มุมมองการบริหารงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ในอนาคตจะมีคณะกรรมการบริหารในระดับโรงเรียนด้วย
ขอขอบคุณประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ตลอดจนองค์กร JICA ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน Thai-KOSEN อย่างเต็มที่ และแม้ว่านี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของประเทศไทย แต่ก็หวังผลให้เด็กไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากสถาบัน Thai-KOSEN ทั้งในวันนี้และในอนาคต พร้อมขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ อาทิ H.E. Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, Mr. Isao Taniguchi ประธาน National Institute of Technology หรือ KOSEN, Mr. Hiroo Tanaka หัวหน้าผู้แทนองค์การ JICA, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมงาน
นายฮิเดกิ นิวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น หรือ MEXT กล่าวว่า ขอขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการ ที่ให้ความสนใจระบบการศึกษาแบบ KOSEN ของญี่ปุ่น และเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันถึงประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างนวัตกรถือเป็นการสร้างกำลังคนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภาคอุตสาหกรรม จึงหวังว่าประเทศไทยจะมีความเข้าใจระบบ KOSEN เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การจัดตั้งสถาบันการศึกษา Thai-KOSEN ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นนวัตกรที่ดี นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ต่อไปแล้ว ญี่ปุ่นยังได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดตั้งสถาบัน Thai-KOSEN เพื่อสร้างฐานรากของระบบการผลิตคนที่มีคุณภาพ และจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม