หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

งานสัมมนาฯ พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 266/2561งานสัมมนาฯ พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) สู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือหน่วยงานให้ทุนวิจัยและหน่วยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ เบญจสิริ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ต้องขอแสดงความขอบคุณที่จัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็น "ดีเดย์" ที่จะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้แนวทางการทำงานโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอดการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ ไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และเทคโนโลยี ที่จะช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีมูลค่าสูงกว่าแสนล้านบาท
แม้ว่าที่ผ่านมาได้มีการคิดค้นศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาพอสมควร แต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก รวมทั้งขาดนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน และขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังของหน่วยงานดูแลเรื่องการวิจัย จึงทำให้การผลิตนวัตกรรมหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นเอง เพื่อนำมาใช้ได้เอง ยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรม
แต่เมื่อได้มาร่วมการประชุมและเห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกคน ณ ที่นี้ ก็เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการวิจัยเพื่อผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สำเร็จได้อย่างแน่นอน แม้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่ถือว่าได้เริ่มต้นด้วยความพร้อมในหลายส่วน ทั้งนโยบายสนับสนุนอย่างเต็มที่ของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้มีนวัตกรรมเป็นของตัวเอง บุคลากรสามารถคิดสร้างสินค้าได้ มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต่อยอดไปสู่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจระดับประเทศ และที่สำคัญคือความมุ่งมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการฯ ที่มีความตั้งใจอย่างมากกับการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาร่วมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยและเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สกอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการอุดมศึกษา จะพยายามผลักดันให้นักสร้างนวัตกรรมต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา จะได้ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม