หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.นครศรีธรรมราช-ชุมพร

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 288/2561รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร
จ.นครศรีธรรมราช-ชุมพร

20 สิงหาคม 2561 - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ และจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมนวัตกรรมการเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อ.ทุ่งตะโก และติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อ.ทุ่งตะโก ซึ่งเป็นภารกิจการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)
1. ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วันนี้ (20 ส.ค.61) เวลา 9.00 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การดำเนินการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีหลักสำคัญคือ เป็นการจับคู่ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา และการเจรจาซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ตลอดจนการให้คำแนะนำการวิจัยพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์
โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาแล้ว เริ่มต้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จำนวน 116 ชิ้นงาน มีการจับคู่ธุรกิจ 24 คู่ มูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า 200,000 บาท,  จากนั้นดำเนินการต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 243 ชิ้น จับคู่ธุรกิจ 98 คู่ มูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า 812,879 บาท, ภาคกลาง จำนวน 222 ชิ้นงาน จับคู่ธุรกิจ 147 คู่ มูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า 400,000 บาท และภาคเหนือ จำนวน 251 ผลงาน จับคู่ธุรกิจ จำนวน 170 แห่ง มูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า 228,815 บาท โดยได้รับความร่วมมือและการประสานงานของคณะกรรมการดำเนินการทุกฝ่าย ตามกลไกประชารัฐ
สำหรับภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดให้มีโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกว่าสามารถพัฒนาต่อยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำนวน 259 ผลงาน จับคู่ธุรกิจ 135 คู่ มูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า 1,206,000 บาท เพื่อให้สถานประกอบการได้เยี่ยมชม ให้คำแนะนำในการวิจัยพัฒนาผลงานให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น และนำไปสู่การจับคู่ความร่วมมือในการนำผลงานไปใช้งานจริงในเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และการต่อยอดทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ที่ได้ทำงานตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี" คือ นโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลต้องการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ และเห็นว่านวัตกรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวนมากมีคุณค่า ผ่านการแข่งขันมาแล้วทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดพัฒนา จนสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
จากช่วงเวลา 4-เดือนที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมฯ อาชีวะได้ใช้ความสามารถและความพยายามร่วมกันที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ 77 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งการอาชีวศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาสำคัญ 4-5 ปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นการทำงานร่วมกันส่งผลให้ประเทศมีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้นเป็น 40% เมื่อเทียบกับสายสามัญ เพราะสังคมตระหนักได้ว่าผู้เรียนจบอาชีวศึกษาไปแล้ว มีฝีมือ มีทักษะ มีงานทำ และมีรายได้มากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ศธ.ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา คู่ขนานกันไปครบ 6 ภาค และจะมีการสรุป Demand Side ให้เกิดความสมบูรณ์ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ที่ชลบุรี ซึ่งทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องจะนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันในการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนในรูปแบบ "ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 18 ศูนย์จังหวัด" ที่เชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อต่อขยายไปพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและมิตรประเทศ ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องต่อยอดมากขึ้นในการวางแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนและมิติทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ มีงานทำเพิ่มขึ้นในแต่ละห้วงเวลา อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม