หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ก.ต.เลือก 3 รอง ปธ.ศาลฎีกาใหม่ ด้าน “โสฬส สุวรรณเนตร์” ได้นั่งประธานแผนกคดีอาญานักการเมือง

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ก.ต. เลือก 3 รอง ปธ.ศาลฎีกาใหม่ “สุรพันธุ์-ชัยยุทธ-ธีระพงศ์” ขณะที่ยังขาดอีก 1 หลังชำนาญ ปธ.แผนกคดีล้มละลายไม่ผ่านมติ 11 ต่อ 3 ส่วน “โสฬส สุวรรณเนตร์” ได้นั่งประธานแผนกคดีอาญานักการเมือง
นายสุรพันธุ์ ละอองมณี  ประธานแผนกคดีทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ เป็นรองปธ.ศาลฎีกา
ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) 15 คน ซึ่งมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบสับเปลี่ยน โยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการชั้น ระดับรองประธานศาลฎีกา, ระดับประธานเเผนกคดีในศาลฎีกา,ระดับประธานศาลอุทธรณ์ภาค และระดับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (หน.ฎีกา) 
โดยระดับรองประธานศาลฎีกานั้น จะต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งใหม่ทดแทนรองประธานศาลฎีกา 4 คนซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศาลอุทธรณ์ 1 คน และผู้พิพากษาอาวุโส 3 คน 
แต่อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า การประชุม ก.ต.วันนี้ ได้ลงมติเห็นชอบผู้พิพากษาระดับประธานแผนกคดีในศาลฎีกาเพียง 3 คน ที่มีอาวุโสตามลำดับให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา ดังนี้ นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 3, นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 4, นายธีระพงศ์ จิระภาค ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ขึ้นรองประธานศาลฎีกาลำดับที่ 5
ซึ่งตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาขณะนี้เมื่อนับรวมกับผู้พิพากษาที่ยังดำรงตำแหน่งเดิมแล้วจะมีรองประธานศาลฎีกา 5 คน  โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็นรองประธานศาลฎีกาลำดับอาวุโสคนที่ 1, นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาลำดับอาวุโสคนที่ 2 
ส่วนตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกาอีก 1 คน ซึ่งเดิม นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา จะได้รับการพิจารณาตามอาวุโส แต่เนื่องจากที่ประชุม ก.ต.พิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 11 ต่อ 3 ไม่เห็นชอบ จึงทำให้นายชำนาญ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเดิม ขณะที่การพิจารณาตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาคนที่ 6 นั้น ที่ประชุม ก.ต.จะพิจารณาในโอกาสต่อไป
สำหรับประธานแผนกคดีในศาลฎีกาอีก 9 ตำแหน่งที่ ก.ต.ลงมติเห็นชอบดำรงตำแหน่งนั้น ประกอบด้วย  1.นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ขึ้นเป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในฎีกา 2.นายประทีป ดุลพินิจธรรมา หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในฎีกา 3.นายนพพร โพธิรังสิยากร หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา 4.นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 5.นายโสฬส สุวรรณเนตร์ หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 6.นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์ หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีแรงงานในฎีกา 7.นายจินดา ปัณฑะโชติ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในฎีกา 8.นายธงชัย เสนามนตรี หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา 9.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม หน.ฎีกา เป็นประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
ขณะที่ นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ประธานอุทธรณ์ภาค 2 เป็น หน.ฎีกา, นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานอุทธรณ์ภาค 7 เป็น หน.ฎีกา, นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานอุทธรณ์ภาค 6 เป็นประธานอุทธรณ์ภาค 7, นายไมตรี สุเทพากุล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น ปธ.อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 
นายวัฒนา วิทยกุล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายวีรวิทย์ สายสมบัติ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ผู้พิพากษาฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2, นายรัถยา สัตยาบัน ผู้พิพากษาฎีกา เป็นประธานอุทธรณ์ภาค 9, นายธีระ เบญจรัศมีโรจน์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา, นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายรังสรรค์ กุลาเลิศ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6, นายภานุวัฒน์ ศุภะพันธุ์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็นหน.ฎีกา, นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายสุภัทร์ สุทธิมนัส ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายบุญไชย ธนาพันธ์สิน ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายชัยรัตน์ ศิลาลาย ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายธนาพนธ์ ชวรุ่ง ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา, นายสมพงษ์ เหมวิมล ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา และ นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช ผู้พิพากษาฎีกา เป็น หน.ฎีกา โดยการสับเปลี่ยน แต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป
นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ เป็นรองปธ.ศาลฎีกา
นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคฯ เป็นรองปธ.ศาลฎีกา

นายธีระพงศ์ จิระภาค ประธานแผนกคดีแรงงานฯ เป็นรองปธ.ศาลฎีกา
นายธีระพงศ์ จิระภาค ประธานแผนกคดีแรงงานฯ เป็นรองปธ.ศาลฎีกา
ที่มา; เว็บผู้จัดการออนไลน์


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม