หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ความก้าวหน้าการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 83/2562ความก้าวหน้าการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงาน "เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์" เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีฯ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ คณะที่ปรึกษา คณะอำนวยการ คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนคณาอาจารย์ เข้าร่วมประชุม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจที่ทุกคนมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมทำงานอย่างบูรณาการ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีความก้าวหน้าโดยลำดับ ตั้งแต่การประสานความร่วมมือและหารือร่วมกันของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยการนำของ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมมีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่าย และคณะทำงานขับเคลื่อนและรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
จนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ได้มีการบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ (Southern Universities' Networking for Multicultural Societies and Human Development)" ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 18 แห่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังได้มีความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ เป็นต้น ถือว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงการทำงานร่วมกัน โดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อสร้างการรับรู้และความร่วมมืออย่างบูรณาการ ผ่านการปฏิบัติงานค่ายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 รุ่น และระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 รุ่น ซึ่งมีผลการดำเนินงานไปในทิศทางที่ดี พร้อมทั้งมีการวางแผนงานปฏิบัติงานต่อเนื่องในปี 2562 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ระดับละ 12 รุ่น
ส่วนแผนงานขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลนั้น ขอให้มีการหารือร่วมกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นแผนที่จะดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการศึกษาเพื่อผลิตและเผยแพร่ชุดความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ให้เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำงานของเครือข่าย พร้อมคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดด้วย
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ช่วยกันทำงานจนเกิดความก้าวหน้ามาโดยลำดับ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นงานที่สร้างคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม