หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“เมืองแห่งสกุลช่าง”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ชู “เพชรบุรี“ เป็น “เมืองแห่งสกุลช่าง” หวังอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญา


วันนี้ (อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการเพชรบุรีเมืองสกุลช่าง ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ช่างฝีมือดั้งเดิมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 คน ให้การต้อนรับ ได้แก่ 1. ช่างทองเมืองเพชร 2. ช่างเขียนลายผ้าโบราณ (ผ้าลายอย่าง) 3. ช่างตอกกระดาษ 4. ช่างเขียนลายโบราณ (ลายไทยโบราณ) และ 5. ช่างแทงหยวก นอกจากนี้ยังได้นำอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีมาจัดสาธิตด้วย เช่น ข้าวแช่ น้ำตาลสด ข้าวผัดแดง–ผัดหมี่ และขนมหวานเมืองเพชร
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิ งานแทงหยวก งานช่างทอง งานเขียนลายผ้าโบราณ งานเขียนลายรดน้ำ งานจำหลักหนังใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอันทรงคุณค่า และมีความงดงามในด้านต่าง ๆ ซึ่งการขับเคลื่อนงานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมและต่อยอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ให้คงอยู่สืบไป รวมถึงการพัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กลุ่มคนและบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กระบวนการที่จะดำเนินการได้ทั้งหมดนั้น จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ และเกิดจากความต้องการของประชาชนและเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และก่อให้เกิดความยั่งยืนของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสกุลช่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสนับสนุน และส่งเสริมงานสกุลช่างอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน ทั้งในส่วนการอนุรักษ์ สืบสาน การพัฒนาฝีมือช่าง และต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานของช่างฝีมือ เพื่อผลักดันงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีสู่ระดับสากล และเพื่อสร้างทายาทในการสืบสาน พร้อมทั้งให้เกิดการกระจายองค์ความรู้และสืบสานผลงานมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ UNESCO ตามอนุสัญญาการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ค.ศ.2003 ด้วย

ที่มา ; เว็บ https://www.prachachat.net/spinoff/culture/news-294520

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม