หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รมว.ศธ.มอบนโยบายการนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 81/2562รมว.ศธ.มอบนโยบายการนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติสู่การปฏิบัติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล และ ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ, ประธานและผู้แทนสภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ ได้รับรองหลักสูตรอาชีวะนานาชาติจากประเทศต่าง ๆ แล้ว สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็สามารถนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ โดยสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ก็เป็นผู้ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำหลักสูตรอาชีวะนานาชาติไปปรับใช้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะมีทางเลือก เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กอาชีวะจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยหลักสูตรอาชีวะนานาชาติเหล่านี้มีจุดเด่น อาทิ เมื่อเรียนจบแล้วเด็กมีงานทำทันที, เด็กได้รับวุฒิบัตรการศึกษาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่หลักสูตรระยะสั้นแต่เป็นหลักสูตรวุฒิบัตรที่มีระดับของวุฒิบัตร อันจะบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นต้น จึงถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงการอาชีวศึกษาของไทย
นอกจากนี้ ขอให้สถาบันอาชีวศึกษาที่สนใจจะนำหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติไปใช้ เร่งดำเนินการอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรม โดยได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการ คือ การปลดปล่อยการศึกษาด้วยการเปิดรับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ รวมทั้งปลดปล่อยให้เด็กและผู้บริหารมีทางเลือก ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม ก็ยอมรับหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาอาชีวะนานาชาติอนุมัติ และกำหนดอัตราเงินเดือนตามสมรรถนะและความสามารถตามหลักสูตรที่จบการศึกษา
ในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำลังประสานงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในขณะเดียวกันสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ก็สามารถพิจารณาและดำเนินการให้เด็กกู้เงินเพื่อการศึกษาล่วงหน้าไปก่อนได้ เมื่อจบแล้วมีงานทำก็นำเงินมาใช้คืนสถาบันภายหลัง เนื่องจากสถาบันสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า เด็กที่จบหลักสูตรอาชีวะนานาชาติและได้เข้าทำงาน จะได้รับเงินเดือนเท่าไร จึงขอฝากประเด็นนี้ให้ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนพิจารณาด้วย
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติได้ดำเนินการพิจารณาและรับรองหลักสูตรอาชีวศึกษาของต่างประเทศ เพื่อให้สถาบันอาชีวศึกษาของไทยนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนมาเป็นช่วงระยะหนึ่งแล้ว สิ่งสำคัญคือการมีผู้แทนจากสภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยมาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยสภาหอการค้าเหล่านี้มีบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 1,000 บริษัท และต้องการให้การอาชีวศึกษาไทยผลิตกำลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อาทิ Electrical Engineering, Information Technology, Tourism and Hospitality, Business, Transport and Logistics เป็นต้น สถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ที่จะสามารถผลิตกำลังคนให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ เริ่มนำหลักสูตร BTEC ของ Pearson สหราชอาณาจักร และของประเทศอื่น ๆ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมเลือกหลักสูตรมาเปิดสอน เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐานสากล
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม