หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 105/2560
ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธานพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 72 ปี โดยมีนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเข้าร่วมงานกว่า 600 คน โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพุทธมนต์ และพิธีมอบของที่ระลึกผู้สนับสนุนกิจการ และมอบเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ
เมื่อเวลา 7.09 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์เทพพระพฤหัสบดี, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6, พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และนายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบสาร
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เวลา 9.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิธีมอบของที่ระลึกผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 144 คน มอบเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 จำนวน 6 คน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีวันลา/มาสาย จำนวน 158 คน เพื่อเป็นการยกย่องขวัญและกำลังใจ

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในในสังคมอารยะ หลายประเทศสงวนอาชีพครูไว้สำหรับบุคคลที่มีความรู้ ความดีงาม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ "ครู" ถือเป็นผู้ปิดทองหลังพระ เพราะนำพาความสำเร็จไปสู่ในตัวลูกศิษย์ ครูหลายท่านที่ตนไปได้ไปพบปะพูดคุย จะบอกว่าช่วงปิดเทอมใหญ่เป็นช่วงเวลาที่ใจหาย เพราะต้องจากลูกศิษย์เป็นเวลานานในช่วงปิดเทอม หรือจากลูกศิษย์ที่จบออกไป เมื่อเปิดเทอมในห้องเรียนเดิมก็จะเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่เข้ามา ครูจึงเปรียบเสมือนเรือจ้างที่ต้องพายพาเด็กขึ้นฝั่งไปด้วยความเสียสละ และพายกลับมาคนเดียว ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนเข้ามาดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับครู จึงถือเป็นเกียรติยศต่อตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก และภูมิใจที่จะจบชีวิตราชการที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แห่งนี้
เมื่อได้เข้ามาดูแลกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องการให้ทุกคน ทั้งครูบาอาจารย์ ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษาทุกคน ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นไปตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ต้องการเห็นครูและปวงชนชาวไทยสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพราะตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระองค์นั้น ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย และทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มาได้มากมาย จึงขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แบบอย่างคุณงามความดี ความพอเพียง และความยั่งยืน ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ ใส่เกล้าใส่กระหม่อมและน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อถวายเป็นประราชกุศล เช่น การเปลี่ยนทัศนคติในการทำความดี ควรมุ่งมั่นที่จะทำความดีที่มาจากหัวใจ ไม่ใช่กระทำด้วยเพราะกฎหมายบังคับ ซึ่งจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของบุคคลผู้นั้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" ให้เกิดขึ้นกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปีการศึกษา 2560 จึงขอให้ความอนุเคราะห์สถานศึกษาให้ความสำคัญกับกิจกรรมและตัวชี้วัดของการเป็นโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจะได้ประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ โดยโรงเรียนอาจจัดละครเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรรมจริยธรรมให้เด็กเล่นและรับชมกันบ่อย ๆ เด็กก็จะติดนิสัยที่ดี ๆ จากการแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ แม้บางคนเลิกเล่นแต่ก็ยังคงจำบทละครนั้นได้ หรือการทำเวิร์คช็อปเรื่องศีลธรรมในห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรเป็นกลุ่มใหญ่มากจนเกินไป  เพราะจะไม่เกิดมรรคเกิดผลเท่าที่ควร
จึงฝากให้ช่วยกันสร้าง ช่วยกันเสริมให้เกิดโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่งดงามในวันข้างหน้า ไม่ทุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังเป็นการถวายเป็นพระกุศล  เพื่อพระองค์จะยังคงประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตราบนานแสนนาน
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม