หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 123/2560
บรรยาย "
กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี"

จังหวัดสกลนคร - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถา เรื่อง "กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี" ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ "คนดีเมืองสกล" จัดโดยชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล (ชสส.) เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าการลงทุนในเด็กเล็ก คือ การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด อีกทั้งยังพบว่าเด็กที่โตมาดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดยา นิสัยไม่ดี และพูดจาหยาบคาย ซึ่งนิสัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็ก โดยค่อย ๆ สั่งสมมา
ดังนั้น พ่อแม่จึงต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก ๆ หรือตอนที่ลูกอยู่ในช่วงปฐมวัย เพราะวัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่เด็กสัมผัสได้ถึงความรัก ความดี และความไม่ดี แต่หากไม่สอนลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็ก พอโตไปก็จะยิ่งสอนไม่ได้
ในส่วนของทฤษฎีการเลี้ยงลูกนั้น มีผู้ทำวิจัยและเขียนเป็นหนังสือจำนวนมาก ซึ่งยังไม่มีทฤษฎีใดดีที่สุด แต่ก็มีงานศึกษาวิจัยที่พบว่าพ่อแม่ที่มีลูกเก่งมีลักษณะอย่างไร และพ่อแม่ที่มีลูกดีมีลักษณะอย่างไร ซึ่งงานวิจัยของ ศ.นพ.เซอร์ ไมเคิล รัทเธอร์ จิตแพทย์เด็กชื่อดังชาวอังกฤษพบว่า พ่อแม่ที่มีลูกเก่ง คือ
1) พ่อแม่ที่พูดคุยและเล่นกับลูกมาก ด้วยการปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง พูดคุยและฟังลูก ไม่ใช่พูดกับลูกฝ่ายเดียว
2) รู้ใจลูก พ่อแม่ที่มีลูกเก่งมักอ่านใจและอ่านอาการของลูกออก รวมทั้งรู้ว่าเวลาใดที่ควรเรียนและเวลาใดที่ลูกควรพัก
3) สนับสนุนลูกตามความสามารถของลูก เช่น สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา, ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น
4) หาประสบการณ์ กิจกรรม และของเล่นที่หลากหลาย เช่น พาลูกไปชมพิพิธภัณฑ์
5) สอนตรง กล่าวคือหากพ่อแม่ต้องการให้ลูกเก่งอะไรก็สอนสิ่งนั้น เช่น อยากให้อ่านหนังสือเก่งก็ต้องสอนอ่านหนังสือ, อยากให้เก่งดนตรีก็ต้องสอนดนตรี แต่ไม่ควรยัดเยียดให้ลูก ต้องรู้ใจ และดูความสามารถของลูกด้วย
ทั้งนี้ ความเก่งหรือ IQ จะมาจากกรรมพันธุ์เกินร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นเรื่องของโอกาส คนรวยกับคนจนมีโอกาสไม่เท่ากัน หากต้องการมีลูกเก่งก็เป็นเรื่องของโอกาส แต่ถ้าต้องการมีลูกดีขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ ด้วยการสอนลูกว่าอะไรถูกอะไรผิด สอนให้มีความรักแผ่เมตตา ไม่ใช่แผ่แม่เบี้ย ตลอดจนสอนให้คิดก่อนทำ และสำคัญที่สุดคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นและปฏิบัติตาม
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนเด็กปฐมวัยกว่า 800,000 คน ซึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยมีเด็กจำนวนกว่า 100,000 คน ที่กระทรวงศึกษาธิการไม่มีข้อมูลว่าไปเข้าศึกษาในสถานศึกษาใด อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ดูแลเด็กเหล่านี้ โดยต้องให้ความสำคัญกับครูที่สอนปฐมวัยด้วย รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ส่วนสถานศึกษาที่ยังไม่ความพร้อมก็ไม่ควรขยายการรับเด็กเข้าศึกษา

จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัล "คนดีเมืองสกล" จำนวน 25 คน ประกอบด้วย รางวัลคนดีเชิงประจักษ์ จำนวน 10 คน และรางวัลคนดีควรส่งเสริม จำนวน 15 คน โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกย่องคนดีเป็นเรื่องสำคัญ และรางวัลคนดีเมืองสกลก็เป็นสิ่งดี ๆ ที่คนในจังหวัดร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ความดีงามเกิดขึ้น โดยผู้ได้รับรางวัลก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม ฝากให้ชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล พิจารณาแนวทางการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนหนุ่มคนสาวที่ด้วย เพราะการมอบรางวัลไม่จำเป็นต้องมอบให้แก่ผู้สูงวัยเสมอไป แต่การยกย่องคนหนุ่มสาวที่มีความดี ก็สามารถทำให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ ซึ่งจะเป็นแรงเสริมให้คนเหล่านั้นทำความดีต่อไปด้วย


ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม