หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 141/2560ศธ.-สตูล แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดการแถลงข่าวเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล ถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่สุดที่เคยจัดกันมา โดยมีลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เข้าร่วมชุมนุมกับลูกเสือไทยกว่า 5,000 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยและมาเลเซีย เข้าร่วมพิธีเปิด
เมื่อบ่ายวันนี้ (จันทร์ 20 มีนาคม 2560) ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา,  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่12 จ.สตูล โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และ พล.ต.เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีครู ผู้บังคับการค่าย และลูกเสือเนตรนารีในพื้นที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

พิธีแถลงข่าว เริ่มต้นด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะผู้บริหารลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 "พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย" ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน จากนั้นเป็นการแสดงละครของเหล่าลูกเสือโรงเรียนมหาวชิราวุธ 42 คน ในเรื่อง "หัวใจนักรบ"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความมีศักยภาพของลูกเสือในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการลูกเสือและเนตรนารีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะส่งผลถึงการสร้างสังคมไทยให้มีความรู้รักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคาดหวังให้กิจการลูกเสือจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน และนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในระดับประเทศต่อไป
โดยในพิธีเปิดวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากมาเลเซียเข้าร่วมพิธีเปิดอีกด้วย คาดว่างานชุมนุมครั้งนี้จะมีลูกเสือเข้าร่วมประมาณ 5,000 คน ได้แก่ ลูกเสือจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกเสือจากภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เฉพาะพิธีเปิดคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานชุมนุมกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นการชุมนุมลูกเสือระดับนานาชาติ ที่มีการสานสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหลายประเทศในอาเซียนอีกด้วย
ทั้งนี้ ในวันจักรี "6 เมษายน 2560" จะมีพิธีเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ของเหล่าบรรดาลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้อีกด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า กิจกรรมการเข้าค่ายงานชุมนุมครั้งนี้ จะแบ่งฐานกิจกรรมของการชุมนุมลูกเสือเป็น 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมเทิดไท้พระบรมราชจักรีวงศ์ และกิจกรรมประตูสู่อาเซียน

ทั้งนี้ ศปบ.จชต. และจังหวัดสตูล ได้เตรียมความพร้อมแล้วในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมมีความสะดวกปลอดภัยทุก ๆ ด้าน ในระหว่างการเข้าค่ายชุมนุมครั้งนี้

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม