หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งแรก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 139/2560รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งแรก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา, ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนอธิการบดี ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาในครั้งนี้ เป็นการทำประชาพิจารณ์ครั้งแรกหลังจากที่ได้เตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงสิ่งที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับจากการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เนื่องจากเราไม่ได้จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียว
สำหรับแนวคิดการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษานั้น มีที่มาจากการที่กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีโครงสร้างการบริหารงานที่ใหญ่เกินไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความพร้อมและสามารถแยกออกมาตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษาได้ อีกทั้งวิธีคิดหรือวิธีการบริหารงานของ สกอ. ก็มีความเป็นอิสระและแตกต่างจากองค์กรหลักอื่น ๆ จึงทำให้เกิดแนวคิดการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้น โดยมีการกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วน ทั้งหน่วยงานการอุดมศึกษา ฝ่ายบริหาร และข้าราชการประจำ รวมทั้งรัฐบาล ว่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการเข้าไปกำกับดูแลยังไม่ชัดเจน จึงเชื่อมั่นว่าเมื่อจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาแล้วบทบาทการทำงานร่วมกันจะดีขึ้น

สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่จะระบุอยู่ในข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยจะมีคณะกรรมการชุดย่อยที่คอยดูแลในแต่ละเรื่อง อาทิ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นต้น หลังจากนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์ในส่วนภูมิภาค คือ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาคือ ความพอดี เพราะที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษามักจะทำการปฏิรูปเฉพาะโครงสร้าง ซึ่งผลของการปฏิรูปไม่ได้ส่งผลถึงเด็กจริง ๆ ดังนั้นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาในครั้งนี้ เราจะต้องไม่หมกมุ่นหรือคิดในเชิงอำนาจว่าใครจะคุมใคร แต่ต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งต้องดึงการศึกษาออกจากการเมืองให้ได้ เพื่อให้โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงอุดมศึกษาตอบโจทย์ความยุติธรรมด้านการศึกษาและการแข่งขันในเวทีโลก ตลอดจนต้องหยุดสงครามของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ได้

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยตั้งเป้าให้การดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นใน Roadmap ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม