หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ประธาน-12กรรมการ' มูลนิธิโครงการหลวง

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ประธาน-12กรรมการ' มูลนิธิโครงการหลวงพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ประธาน-12กรรมการ" มูลนิธิโครงการหลวง ชุดใหม่ "จรัลธาดา กรรณสูต" เป็นประธาน , "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นกรรมการและเลขาธิการ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า มูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชประสงค์ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวม จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการหลวงสืบไป และเพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง เป็นไปโดยเรียบร้อย
อํานาจตามความใน ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมูลนิธิโครงการหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการ
๒. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ
๓. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ
๔. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กรรมการ
๕. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ กรรมการ
๖. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร กรรมการ
๗. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ
๘. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย กรรมการ
๙. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการ
๑๐. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ
๑๑. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการและเหรัญญิก
๑๒. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๓. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ที่มา ; เว็บ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/781702

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม