หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปี 2561-2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 588/2560
ยูเนสโกประกาศยกย่อง "กำพล วัชรพล" เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปี 2561-2562

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2560) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงมติที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ได้ประกาศยกย่องบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สำหรับปี 2561-2562 ของ UNESCO "การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปีชาตกาล ของนายกำพล วัชรพล (100th Anniversary of the Birth of Kamphol Vacharaphol, An Educational Publisher (1919-1996)"
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จากการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 39 ที่จบลงในวันนี้ (14 พ.ย.2560) ซึ่งตนได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทย มีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้
1. ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ได้มีมติประกาศการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในปี 2561-2562 ทั้งนี้ ได้รวมบุคคลสำคัญของประเทศไทยไว้ด้วย คือ การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของนายกำพล วัชรพล (100th Anniversary of the Birth of Kamphol VacharaPhol, An Educational Publisher 1919-1996) ซึ่งจะมีอายุครบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการยกย่องในด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Education and Communication) ซึ่งมีประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนข้อเสนอให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก จำนวน 3 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี
"นายกำพล วัชรพล เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2462 เป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีส่วนสำคัญด้านการส่งเสริมการศึกษา และมีส่วนสำคัญในการใช้สื่อเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันธุรกิจหนังสือพิมพ์มากว่า 60 ปี จนทำให้มียอดขายมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีหนังสือพิมพ์ขายตามหัวเมืองสำคัญของโลก เช่น นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส ฟรังเฟิร์ต ลอนดอน ซิดนี่ย์ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ ลาว พม่า และกัมพูชา เป็นต้น ตลอดจนมีบทบาทสำคัญ ได้แก่
     - เป็นผู้นำระบบการพิมพ์หนังสือของไทย ใช้วิธี “เรียงพิมพ์ด้วยมือ” ตั้งแต่ประเทศไทยมีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกคือ บางกอกรีคอร์ดเดอร์ ของหมอ ดี.บี แบรดเล่ย์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2387 เป็นต้นมา จนกระทั่งมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น คือ “การเรียงพิมพ์ด้วยแสง” (Photo Composing) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปลี่ยนมาใช้วิธีพิมพ์ด้วยแสงเป็นฉบับแรก
     - การก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดลพบุรี ในปี 2512 แล้วยกให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นโรงเรียนของรัฐบาล โดยมีมูลนิธิไทยรัฐเข้าไปอุปถัมภ์ ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในความอุปถัมภ์ถึง 101 โรงเรียน มีนักเรียนกว่า 30,000 คนใน 76 จังหวัด ทั้งนี้มีการเตรียมแผนขยายจำนวนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ให้มีจำนวน 111 โรงเรียนภายในระยะเวลา 10 ปี"
สำหรับการฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นโครงการที่สำคัญของยูเนสโก ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์สำคัญของความมีคุณค่าด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชน และทำให้เกิดสันติภาพของประเทศหรือของโลก ซึ่งรายการที่ได้รับบรรจุไว้ในโครงการ จะได้รับการเผยแพร่ไปยังสมาชิกทั่วโลก ทั้งนี้ การพิจารณาบรรจุรายการที่ยูเนสโกจะร่วมเฉลิมฉลองตามโครงการนี้จะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยประเทศสมาชิก และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ทุก ๆ 50 ปี 100 ปี 150 ปี และ 200 ปี
โอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอแสดงความยินดีกับคนไทย และร่วมเผยแพร่เรื่องการศึกษาและการสื่อสาร โดยพยายามเชื่อมโยงสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน ซึ่งการเฉลิมฉลองการครบรอบครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของสื่อสารมวลชนในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจของยูเนสโกที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

2. ในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทยในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 หัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทำให้ภารกิจของยูเนสโกประสบความสำเร็จ
3. ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ได้มีโอกาสพบกับผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ถือเป็นอีกองค์กรที่สำคัญ รวมทั้งได้เจรจากับ Mr Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education and Skills ผู้รับผิดชอบเรื่อง PISA โดยผลจากการเจรจาครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากประเทศไทยจะได้เป็นสมาชิกร่วมคณะกรรมการใหญ่ของ PISA ซึ่งจะมีผลในการลงคะแนนทุกอย่าง ขณะที่ Mr Andreas Schleicher ยินดีจะช่วยเหลือประเทศไทย พร้อมกันนั้นมีการตกลงบางอย่างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการส่งตัวอย่าง
ผลของการเจรจาตกลงกันนั้น นับเป็นข่าวดีของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการเจรจาเรื่องการส่งตัวอย่างเลย ทำให้เราไม่ทันโลกพอสมควร ดังนั้น จึงยืนยันได้ว่าการสอบ PISA ในปี 2018 ประเทศไทยจะมีผลคะแนนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม