หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

 ติวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ทั่วไป ปี 2560 2561
ข่าวที่ 601/2560
นายกรัฐมนตรี 
มอบนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน., ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่ EEC ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย

สรุปประเด็นที่นายกรัฐมนตรี
มอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

● จัดการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า การอาชีวศึกษามีส่วนสำคัญในการสร้างชาติให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาประเทศในหลายด้านด้วยกัน โดยเป้าหมายประการหนึ่งคือ การสร้างคนให้ทำงานได้ตรงกับความต้องการของประเทศ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการทำงานใน First S-Curve และ New S-Curve ซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี โดยทุกคนต้องไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ การที่เยาวชนมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เยาวชนมีเงินไปจุนเจือครอบครัวได้มากขึ้น และหากเราไม่พัฒนาคน ไม่พัฒนางาน และไม่พัฒนาอาชีพ เราก็จะอยู่ที่เดิมทั้งระบบ
● แนะให้รัฐบาลและประชาชนต้องช่วยกันปรับตัวและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งในขณะนี้คือ การให้ทุกคนพร้อมที่จะรับฟัง ปรับตัว และปฏิรูปตนเอง โดยรัฐบาลก็ต้องปฏิรูปตนเองด้วยในหลาย ๆ ด้าน และรัฐบาลต้องไว้วางใจประชาชน ในขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องไว้วางใจรัฐบาลเช่นกันด้วย
ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ในทางภูมิศาสตร์ เราจึงจำเป็นต้องใช้ศักยภาพนี้ รวมทั้งเสน่ห์ของประเทศ เช่นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ความยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ใช่คนไทยที่ขัดแย้งกันในเรื่องความคิด ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นกลไกตรงกลางในการเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน รวมทั้งประชาคมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาคมในประเทศกลุ่มตะวันตก, ตะวันออก, หมู่เกาะ, มุสลิม, CLMV โดยต้องพิจารณาดูว่าจะเดินหน้ายุทธศาสตร์ประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวได้อย่างไร ทั้งในเรื่องของการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ สินค้าการเกษตร ดิจิทัล อุตสาหกรรมอาหาร และสิ่งแวดล้อม
● แม้นโยบายรัฐบาลจะเข้าสู่ 4.0 แต่ไม่ลืมประชาชนทุกกลุ่มที่มีอาชีพ 1.0-3.0
ทั้งนี้ แม้รัฐบาลจะดำเนินนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งตนเป็นคนคิดขึ้นมานั้น แต่ก็ไม่ได้ทิ้งประชาชนที่ยังคงประกอบอาชีพในยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงาน การใช้เครื่องจักรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่การที่จะเป็น Thailand 4.0 นั้นคือการสร้างเศรษฐกิจไทยขึ้นมาใหม่ เน้นการตลาด วิจัย พัฒนา หรือใช้ศักยภาพทุกอย่างที่มีอยู่เป็นตัวขับเคลื่อน ที่ผ่านมาการค้าการลงทุนของประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 300 ก็ทำให้เราอยู่ได้ และต่อไปอาจจะเป็น Thailand+1 (Plus One) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเราจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Stronger Together and Leave No One Behind)
รัฐบาลยังได้มุ่งเน้นความเท่าเทียมกันของโอกาส ซึ่งทุกคนต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงว่าเรามีประวัติศาสตร์ แม้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และสุดท้ายเราต้องไม่ลืมตัวเราเอง โดยยกพระราชดำรัสคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างคนให้เจริญเติบโตจากภายใน ต้องสร้างความเข้มแข็งได้ด้วยตัวของตัวเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ข้อคือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
● น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนประเทศ Thailand 1.0 ถึง 4.0 ภายใต้ศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาประเทศไปอยู่ ณ จุดใด ซึ่งทำได้ด้วยการรับฟังการประเมินจากคนภายนอก เพราะขณะนี้โลกอยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ ซึ่งรัฐบาลก็ได้อำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของข้อมูลข่าวสาร การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาล ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว เพราะหากทุกคนไม่เข้าใจรัฐบาล ไม่ขับเคลื่อนไปด้วยกัน นโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็จะไม่มีทางสำเร็จ

● ฝากประชาชนช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อน สร้างโอกาส และความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับพื้นที่ EEC ในครั้งนี้ รวมถึงบริษัทต่างชาติในพื้นที่ EEC ที่จ้างคนไทยทำงาน เพราะความคิดของรัฐบาลคือ ต้องการให้ประชาชนมีงานทำหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น สิ่งที่ภาคเอกชนทำอยู่ทุกวันนี้จะเป็นกุศลให้แผ่นดินนี้ ซึ่งเป็นแผ่นดินที่ทำให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัย มีชื่อ-นามสกุล เราจึงต้องตอบแทนแผ่นดินและจะได้สิ่งดี ๆ กลับมา โดยขอความร่วมมือจากประชาชนทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ต้องทำด้วยกันทุกคน กล่าวคือ ประชากรไทย 70 กว่าล้านคน ต้องช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ เราคนไทยด้วยกันทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาประเทศ โดยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างโอกาส และความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมประเทศชาติ
● ศธ.ควรผลิตบุคลากรให้รองรับตลาดงานในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนผู้ผลิต
ด้วยเหตุที่การจัดการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงการมีงานทำและรายได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับทั้งของรัฐและเอกชน ต้องช่วยกันคิดเพื่อผลิตบุคลากรออกมาให้รองรับกับตลาดงานในพื้นที่ และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตด้วย เพราะฉะนั้นการเพิ่มเติมความรู้ให้ประชาชน ก็ต้องมีการดำเนินการเป็นขั้นตอน เช่น อาจจะเริ่มต้นพื้นฐานตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาปี 1 หรือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ก็ต้องสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เองได้ ไม่เรียนตามเพื่อน มิฉะนั้นบางสาขามีผู้เรียนจำนวนมากจบแล้วออกมาไม่มีงานทำ จึงฝากข้อคิดในเรื่องนี้ หากสังคมดี ทุกคนก็ดีไปด้วย
● ให้ข้อคิดผู้เรียน "ต้องแข่งขันกัน แต่แข่งขันกับตัวเอง"
นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ไปมาก แต่ในที่สุดเราก็ต้องแข่งขันกันให้ได้ ซึ่งการแข่งขันในที่นี้คือ การแข่งขันกับตัวเอง เพื่อให้เป็นตัวเลือกที่มากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ และในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ ทุกอย่างต้องมีการแข่งขันทั้งสิ้น เช่น เมื่อเรียนจบ ปวช. หรือ ปวส. หากต้องการใบปริญญาก็ต้องเรียนต่อ เพื่อให้ตัวเองมีงานทำในระดับที่สูงขึ้น หรือการรับสมัครคนเข้าทำงาน ก็จะพิจารณาถึงความหลากหลายในการทำงาน
● ย้ำถึงการส่งเสริมประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ
นายกรัฐมนตรี ยังได้ยกตัวอย่างถึงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ รองรับ Thailand 4.0 เช่น การแพทย์และการพยาบาล เพราะมีประชาชนตะวันออกกลางเข้ามารักษาตัวในสถานพยาบาลชั้นนำของไทยมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ฮ่องกงยังมองว่าไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านแฟชั่น เป็นต้น
ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติดำเนินต่อไปได้ ทำให้ตนเองมีความสุขอย่างพอเพียง ด้วยการมีธุรกิจมีอาชีพที่สูงขึ้น พร้อมทั้งฝากให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องความมั่นคงและการบิดเบือนข้อมูล ถือเป็นการแก้ปัญหาจากข้างล่าง ตลอดจนขอให้หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เป็นผู้ดูแลประชาชน เพราะหน่วยงานเหล่านี้คือผู้ที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด
● แนะสถานศึกษาและครูผู้สอน ควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันเด็กในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ขอให้ตั้งเป้าหมายสุดท้าย คือ เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ และส่งเสริมให้คนมีงานทำ หรือเตรียมคนทำงานในสถานประกอบการ นำประเทศไปสู่ Smart Thailand แต่ปัญหาหนี้ครูที่มีจำนวนมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการสอนได้ ส่วนการอาชีวศึกษาที่ยังคงขาดในเรื่อง STEM Education ก็ต้องพัฒนาในส่วนนี้ให้มากขึ้น
จึงฝากข้อคิดสำหรับสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเพราะปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 ส่วนครูเป็นคนในศตวรรษที่ 20 แต่ในขณะที่ผู้เรียนเป็นเด็กในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจึงควรคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะเชื่อมโยงทั้งสามสิ่งนี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนมีความสุข ผู้ปกครองภาคภูมิใจ จบแล้วมีงานทำ และสังคมมีความสุขด้วย
● รัฐบาลหวังความเชื่อมั่นจากประชาชนเพื่อให้ประเทศเดินหน้า
นายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายด้วยว่า ฝากให้ทุกคนมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อแผ่นดินนี้ เพราะเมื่อเราทำอะไรให้ผู้อื่น สุดท้ายสิ่งนั้นก็จะกลับมา "คนรวยที่ขับรถหรู ๆ อาจจะต้องเปิดกระจกรถมองดูคนจนหรือชาวบ้านที่อยู่บ้านเก่า ๆ เสียบ้าง" เพื่อจะได้เข้าใจและช่วยกัน ย้ำด้วยว่ารัฐบาลต้องการที่จะได้ความเชื่อมั่นจากประชาชน เพื่อให้ประเทศเดินหน้า
จึงขอให้ทุกคนที่มี "สองมือ" อย่าหวั่นใด ๆ แต่พร้อมจะเป็น "สะพาน" ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อปลายทางที่ฝันไว้ของประเทศไทยจะกลายเป็นจริง

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC โดยกล่าวว่า สอศ.ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และได้มีมติเห็นชอบแผนงานและวงเงินงบประมาณ จำนวน 619.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอศ.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม 13 ศูนย์ โดยได้ร่วมกันวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน ทำงานแบบบูรณาการ ประสานพลังประชารัฐร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างเด็กอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีความสามารถด้านวิชาชีพ โดยวางเป้าหมายกำหนดแผนการผลิต และพัฒนากำลังคนในระยะเวลา 5 ปี พร้อมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ให้มีความพร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการด้วย
โดยมีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนตามแผนระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 194,675 คน เน้นการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve และ New S-Curve เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและตามความต้องการของตลาดแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ EEC โดยยืนยันว่า สอศ.มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน เช่น การเรียนการสอน การเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน การจัดหาและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E2E) เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม