หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนคุณธรรม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 598/2560ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาพิเศษ 'ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป' แก่ครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป'ณ ห้องประชุมแกรนด์ปาร์ค โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาพบปะกับทุกท่านในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้
ได้รับทราบจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงผลสะท้อนกลับมา ณ เวลานี้ แทบจะทุกโรงเรียนมีสิ่งที่เรียกว่า "สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบาอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนทุกท่าน" ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาเป็นระบบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน
จึงรู้สึกดีใจที่ทุกองค์กรมุ่งเน้นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ ที่จะเป็นบ่อเกิดของกรอบความคิดในเรื่องนี้ เพราะเมื่อลูกหลานของเรามีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการมุ่งหน้าเรียนหนังสือให้เกิดความแตกฉาน มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยแล้ว เด็กก็จะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา ไม่ประมาท ต้องทำสิ่งต่าง ๆ เผื่อไว้ข้างหน้าด้วย เพราะในอนาคตต่อไปสังคมไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การดำรงชีวิตของครูบาอาจารย์ก็จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อีกทั้งได้มีโอกาสพูดคุยกับครูชาวต่างประเทศที่มาสอนภาษาต่างประเทศในไทย ต่างก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งทุกประเทศต่างทำควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการเช่นเดียวกัน

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กยึดมั่นได้  โดยยกตัวอย่างถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ความดีงามทั้งสองพระองค์ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในใจของพวกเราสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน และด้วยพระองค์ทรงมีความงดงาม เป็นที่รัก ที่หวงแหนของประชาชนชาวไทย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานนักเรียน รวมทั้งครูทุกคนที่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเช่นกันด้วย

ังนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ ต้องทุ่มเทและเสียสละ โดยยึดแรงบันดาลใจที่จะทำเรื่องโรงเรียนคุณธรรม เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ซึ่งเป็นผู้พระราชทานพระราชปณิธานของโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้เกิดกำลังใจในการทำงาน ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพราะปัญหาเป็นสิ่งที่คู่กันกับการทำงาน ทุกคนต้องเจอกับปัญหา ไม่มีใครไม่พบปัญหา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องพยายามเดินหน้าเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้
นอกจากนี้ ฝากถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยขอให้ครูอาจารย์ได้แนะนำให้ลูกหลานนักเรียนใช้อย่างสร้างสรรค์ คือใช้กันอย่างรับผิดชอบ และให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านให้ความสำคัญกับครอบครัว เพราะครอบครัวคือสิ่งที่ดีงาม เมื่อมีความพร้อมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมภายในครอบครัวแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทุกท่านเกิดกำลังใจในการทำงานราชการให้กับกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเต็มกำลังต่อไป


นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนของไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

ทั้งนี้ นอกจากจะดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียน สพฐ. แล้ว ยังได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันต่อไปด้วย

ำหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนตามพระราชดำริฯ จำนวน 218 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 436 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

"ผอ.สถานศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองต้องร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดี ที่ชอบด้วยวัฒนธรรมทางการศึกษาเรียนรู้ และการดำรงชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหัวใจของลูกหลานเยาวชน และผู้คนในสังคม การอบรมสัมมนาครั้งนี้จะมีช่วงหนึ่งที่ใช้สมมุติฐานเสมือนเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่โรงเรียน และมีการทดสอบวิจารณญาณของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่น่าจะเกิดประโยชน์ในเชิงประจักษ์และประสบการณ์"
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม