หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนคุณธรรม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 598/2560ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาพิเศษ 'ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป' แก่ครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป'ณ ห้องประชุมแกรนด์ปาร์ค โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาพบปะกับทุกท่านในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้
ได้รับทราบจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงผลสะท้อนกลับมา ณ เวลานี้ แทบจะทุกโรงเรียนมีสิ่งที่เรียกว่า "สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบาอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนทุกท่าน" ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาเป็นระบบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน
จึงรู้สึกดีใจที่ทุกองค์กรมุ่งเน้นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ ที่จะเป็นบ่อเกิดของกรอบความคิดในเรื่องนี้ เพราะเมื่อลูกหลานของเรามีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการมุ่งหน้าเรียนหนังสือให้เกิดความแตกฉาน มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยแล้ว เด็กก็จะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา ไม่ประมาท ต้องทำสิ่งต่าง ๆ เผื่อไว้ข้างหน้าด้วย เพราะในอนาคตต่อไปสังคมไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การดำรงชีวิตของครูบาอาจารย์ก็จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อีกทั้งได้มีโอกาสพูดคุยกับครูชาวต่างประเทศที่มาสอนภาษาต่างประเทศในไทย ต่างก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งทุกประเทศต่างทำควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการเช่นเดียวกัน

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กยึดมั่นได้  โดยยกตัวอย่างถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ความดีงามทั้งสองพระองค์ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในใจของพวกเราสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน และด้วยพระองค์ทรงมีความงดงาม เป็นที่รัก ที่หวงแหนของประชาชนชาวไทย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานนักเรียน รวมทั้งครูทุกคนที่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเช่นกันด้วย

ังนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ ต้องทุ่มเทและเสียสละ โดยยึดแรงบันดาลใจที่จะทำเรื่องโรงเรียนคุณธรรม เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ซึ่งเป็นผู้พระราชทานพระราชปณิธานของโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้เกิดกำลังใจในการทำงาน ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพราะปัญหาเป็นสิ่งที่คู่กันกับการทำงาน ทุกคนต้องเจอกับปัญหา ไม่มีใครไม่พบปัญหา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องพยายามเดินหน้าเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้
นอกจากนี้ ฝากถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยขอให้ครูอาจารย์ได้แนะนำให้ลูกหลานนักเรียนใช้อย่างสร้างสรรค์ คือใช้กันอย่างรับผิดชอบ และให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านให้ความสำคัญกับครอบครัว เพราะครอบครัวคือสิ่งที่ดีงาม เมื่อมีความพร้อมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมภายในครอบครัวแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทุกท่านเกิดกำลังใจในการทำงานราชการให้กับกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเต็มกำลังต่อไป


นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนของไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

ทั้งนี้ นอกจากจะดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียน สพฐ. แล้ว ยังได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันต่อไปด้วย

ำหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนตามพระราชดำริฯ จำนวน 218 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 436 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

"ผอ.สถานศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองต้องร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดี ที่ชอบด้วยวัฒนธรรมทางการศึกษาเรียนรู้ และการดำรงชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหัวใจของลูกหลานเยาวชน และผู้คนในสังคม การอบรมสัมมนาครั้งนี้จะมีช่วงหนึ่งที่ใช้สมมุติฐานเสมือนเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่โรงเรียน และมีการทดสอบวิจารณญาณของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่น่าจะเกิดประโยชน์ในเชิงประจักษ์และประสบการณ์"
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม