หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ระหว่าง ศธ.กับโมร็อกโก ครั้งที่ 1

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 441/2561การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ระหว่าง ศธ.กับโมร็อกโก ครั้งที่ 1

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 (Joint Working Group) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ H.E. Mr Mohammed Rherrass รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัย แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ในนามของ ศธ. ยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งฝ่ายไทยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
สำหรับความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันตามกรอบบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  ศธ. ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโมร็อกโก เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 ทุน ในหลักสูตรการโรงแรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทุน สาขาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทุน สาขาการจัดการระบบการเกษตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 1 ทุน สาขาปศุสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานและมีองค์ความรู้วิชาการที่เหมาะสม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ ศธ.ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษา มาเป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งได้ดำเนินงานตามนโยบาย THAILAND 4.0 ที่จะพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากที่ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าและต่อเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน โดยประเทศไทยเห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ คณะอนุกรรมการด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก ที่ได้สนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 จำนวน 15 ทุน/ปี อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ

ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม