หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ระหว่าง ศธ.กับโมร็อกโก ครั้งที่ 1

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 441/2561การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ระหว่าง ศธ.กับโมร็อกโก ครั้งที่ 1

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 (Joint Working Group) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ H.E. Mr Mohammed Rherrass รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัย แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ในนามของ ศธ. ยินดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งฝ่ายไทยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
สำหรับความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันตามกรอบบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  ศธ. ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโมร็อกโก เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 ทุน ในหลักสูตรการโรงแรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทุน สาขาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทุน สาขาการจัดการระบบการเกษตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 1 ทุน สาขาปศุสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานและมีองค์ความรู้วิชาการที่เหมาะสม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ ศธ.ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษา มาเป็นหลักในการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งได้ดำเนินงานตามนโยบาย THAILAND 4.0 ที่จะพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้นการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากที่ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าและต่อเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน โดยประเทศไทยเห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ คณะอนุกรรมการด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก ที่ได้สนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 จำนวน 15 ทุน/ปี อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ

ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม