หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Big Data เพื่อการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   ข่าวที่ 413/2561"ศึกษาธิการ-แรงงาน" ลงนามร่วมมือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data เพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกระทรวงแรงงาน โดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความก้าวหน้างานตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงแรงงาน  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor: EEC) ซึ่งภายหลังที่มีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 1 ปี ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลมุ่งสู่เป้าหมาย ทำให้ผู้เรียนและแรงงานมีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ จบแล้วมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคม
การลงนามความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล สำหรับวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนจะส่งผลดีต่อการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล และระบบฐานข้อมูลก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยต่อยอดไปสู่การวางแผนผลิตกำลังคนของภาคการศึกษา การพัฒนาทักษะตามมาตรฐานอาชีวศึกษาและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อการประกอบอาชีพ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม การแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดหาแหล่งงานแก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ, สมรรถนะหรือคุณสมบัติ, ข้อมูลสถิติผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษา, ข้อมูลความร่วมมือในการใช้พื้นที่ และทรัพยากรร่วมกันในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่านระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน นำไปสู่เป้าหมายเกิดการจ้างงานมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพ ที่มีทักษะฝีมือแรงงานประเภทและสาขาต่าง ๆ และเชิงปริมาณที่มีจำนวนเพียงพอ
ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สอศ. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิด "1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด" ดำเนินการตาม 6 ภารกิจ ได้แก่ ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้ รวมไปถึงโครงการลงทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษา และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้า Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม