หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เร่งผลิตอาชีวะคุณภาพยุค 4.0 ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมโลก

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


ข่าวที่ 454/2561รัฐและเอกชนเดินหน้ายกระดับคุณภาพวิชาชีพ เร่งผลิตอาชีวะคุณภาพยุค 4.0 ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมโลก

28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว - ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะตัวแทนหัวหน้าทีมภาครัฐ พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน "คณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2: Competitive Workforce)" และนายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแถลงผลการยกระดับการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตอบโจทย์ความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (First S-Curve และ New S-Curve) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของการทำงาน ตั้งแต่การร่วมแรงร่วมใจกับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตร ให้คำชี้แนะในการจัดและปรับการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เน้นผลิตกำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ถือเป็นพลังอย่างมหาศาลในการช่วยพัฒนาคนไทย 4.0 และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายประเทศไทย 4.0
สำหรับผลการดำเนินงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สามารถผลิตกำลังคนออกสู่ตลาดงานในปี 2560 จำนวนกว่า 2.5 แสนคน และคาดว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีกำลังคนที่จบการศึกษาอีกกว่า 2.6 แสนคน ถือว่าตอบโจทย์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ความคาดหวังต่อไปคือการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมที่จะทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งคณะทำงานด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพถือเป็นกลไกสำคัญ ในการร่วมคิดร่วมทำของทั้งภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเอกชน และสถานศึกษา ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลความต้องการกำลังคน ทำให้ได้ข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนที่แท้จริง ส่งผลให้งานทุกอย่างขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย การผลิตกำลังคน 4.0 ที่เป็นมากกว่าช่างอุตสาหกรรม หรือนักปฏิบัติ แต่เป็น "นักปฏิบัติมืออาชีพ" ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
ในส่วนของการปรับเพิ่มหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน "WIL" (Work-Integrated Learning) ตลอดจนการปรับทัศนคติของครูผู้สอนและผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้างคนแบบใหม่ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ต้องคงไว้ และเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นเพื่อความต่อเนื่อง
ยืนยันว่าในเรื่องของการพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาประเทศ จะมีความต่อเนื่องอย่างแน่นอน เพราะได้ระบุไว้ในกรอบการปฏิรูปการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น ไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งก็ต้องดำเนินการต่อไป สิ่งสำคัญอีกประการคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงบนฐานความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถานศึกษา อย่างเข้มข้น ที่จะทำให้ผู้ที่เรียนจบอาชีวะสามารถสร้างอนาคตให้กับตัวเอง และประเทศชาติได้

ที่มา ;  เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม