หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 6 พ.ย.2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   ข่าวที่ 416/2561ผลประชุมองค์กรหลัก พ.ย.2561

นพ.ธีร​ะ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​การประชุมองค์กรหลัก เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน​ 2561 ณ ห้องประชุมราช​วัลลภ​ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และศาสตราจารย์​คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิน​ทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญโดยสรุป ดังนี้
  • เลื่อนสอบ GAT/PAT
นพ.ธีร​ะ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้มีการหารือและรับทราบประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ​ คือ การเลื่อนการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป (GAT) และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) จากเดิมกำหนดสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อไม่ให้ตรงกับวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งไปยังโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอบภาคปลายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และเตรียมแนวทางในการจัดสอนเสริมเพื่อชดเชยเนื้อหาที่ต้องปิดเทอมเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการเตรียมการกว่า 3 เดือน ก่อนถึงวันสอบ GAT/PAT ส่วนปฏิทินการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม
  • แนวทางแก้ไขปัญหาการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้หารือเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง​สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในกำกับของรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี รองเลขาธิการ ตำแหน่งเทียบเท่าที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ทำให้ประธานสภามหาวิทยาลัย​และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยขณะนี้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี​ ประธาน ป.ป.ช. และทุกฝ่ายได้รับทราบประเด็นนี้ และกำลังหาแนวทางการแก้ไขและหาทางออกที่ดีที่สุดตามกฎหมาย จึงขอให้ชะลอการลาออกไว้ก่อน
  • ย้ำให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังการประกาศพระราชกฤษฎีกาดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือนธันวาคม 2561 ขอให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด และให้ระมัดระวังเรื่องการใช้อำนาจที่ไม่เป็นกลางทางการเมือง เพราะในการประชุม ครม. ได้ชี้แจงให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ ดังนั้นการกำหนดนโยบายหรือดำเนินการด้านงบประมาณ รวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับรัฐบาลปกติ ทำให้ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะอาจเกิดการใช้อำนาจที่ไม่เป็นกลางทางการเมืองได้
  • รมช.ศธ.กล่าวถึงนโยบายสำคัญช่วงที่ผ่านมา
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ
     - การขับเคลื่อน​การดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวง​ศึกษาธิการ​ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม​ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 5 ภาค คือ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และจัดประชุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ในวันที่ 7 พฤศจิกายน​นี้ ที่ศรีสะเกษ
     - กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม​ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ซึ่งถือเป็นการสร้างการรับรู้อย่างสำคัญให้ประชาชน​ในพื้นที่จังหวัดชายแดน​ภาคใต้​มั่นใจ​ว่ากระทรวง​ศึกษาธิการ​มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษา​ในพื้นที่อย่างจริงจัง​
ศาสตราจารย์​คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิน​ทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการปรับหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่จะใช้เวลาเรียนจากเดิม 5 ปี เป็น 4 ปี ว่า เป็นการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ​และรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ได้เจาะจงเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุง​หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา​หลายหลักสูตร​ เช่น​ หลักสูตรบัณฑิต​พันธุ์​ใหม่​ เป็นต้น​ โดยประเด็นสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เรียน แต่อยู่ที่ผลลัพธ์ด้านการศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นหลัก​ ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ด้วยแล้ว

ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม