หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 451/2561รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ศาสตราจารย์พิเศษ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านหลักสูตรการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันภาษาจีน, รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมลงพื้นที่
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการ "ห้องเรียนภาษาจีน" ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพฯ และโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้เรียนห้องเรียนภาษาจีน ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะทางภาษาอีกภาษาหนึ่ง
ศธ. จึงมีแผนที่จะขยายผลโครงการห้องเรียนภาษาจีน ในปีการศึกษา 2562 อีก 7 โรงเรียน ในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี นครราชสีมา มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีน รวมทั้งเป็นพื้นที่ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก
จากการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนในครั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกครูสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพ เพราะมิใช่เพียงการสอนได้ แต่ครูสอนภาษาต้องสอนแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ ได้มอบให้ สพฐ. หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับแนวทางการคัดกรองและกำหนดมาตรฐานครู ที่จะมาสอนภาษาจีนตามโครงการห้องเรียนภาษาจีนของโรงเรียนพนัสพิทยาคาร รวมถึงพิจารณาประเด็นของความต่อเนื่องในการเรียนภาษาจีน จากระดับชั้นมัธยมศึกษาไปสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้องมีหลักสูตรและสถาบันรองรับนักเรียนจากห้องเรียนภาษาจีน ตลอดจนเป็นการต่อยอดเด็กเก่งไปช่วยสอนภาษาจีนให้กับรุ่นน้องด้วย
นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร กล่าวว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 294 คน ผ่านการสอบคัดเลือกและได้เข้าเรียน จำนวน 40 คน ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีครูไทย 2 คน และครูจีน 2 คน สอนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ด้วยการฟังและการพูดภาษาจีน รวมทั้งสอนในวิชาพลศึกษาและศิลปศึกษาเป็นภาษาจีน พร้อมทั้งโรงเรียนได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกการสอนภาษาจีน มาฝึกสอน และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการส่งนักศึกษามาสอนภาษาจีนในโรงเรียนด้วย
จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนห้องเรียนภาษาจีน มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ตลอดจนมีความสุขในการเรียนภาษามากขึ้น ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน ก็มีความยินดีและภาคภูมิใจที่เยาวชนในพื้นที่ สามารถสื่อสารภาษาจีนกับคนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนมีแผนที่จะขยายโครงการห้องเรียนภาษาจีน โดยเปิดทำการสอนในชั้น ม.2 และ ม.3 อย่างต่อเนื่องด้วย
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนโครงการห้องเรียนภาษาจีนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเตรียมการคัดกรองครูชาวจีนที่จะเข้ามาสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยเบื้องต้นอาจจะให้ครูที่มีความพร้อมแจ้งความประสงค์มาก่อน พร้อมบันทึกวิดีโอการสอนภาษาจีนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม