หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

"ปนัดดา"เผยแพร่บทความพิเศษ ปีใหม่ 2560

านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 1/2560
"ปนัดดา"เผยแพร่บทความพิเศษ ปีใหม่ 2560

มกราคม 2560: ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความพิเศษทางวิชาการหอสมุดดำรงราชานุภาพ เรื่อง "ปีใหม่ 2560" โดยย้ำถึงการที่บรรพบุรุษไทยสามารถดำรงรักษาแผ่นดินไทยมาได้ ก็ด้วยเอกลักษณ์แห่งความดีงามของชนชาติไทย สังคมทางการศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมและสร้างเสริมบูรณภาพของชาติ ทั้งเอกลักษณ์ของชาติว่าด้วยความสามัคคี และจริยธรรมของชนชาติไทยให้กลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีหลักคุณธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ร่วมกันเสริมสร้าง "โรงเรียนคุณธรรม" ที่จะเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศไทยคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้สมดั่งพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านสืบไป
"ข้าพเจ้าจำได้เมื่อครั้งยังเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่บ้านเมืองไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข ผู้คนมีความรักสมัครสมาน เราทุกคนในสังคมจะมีความรักความเกรงใจต่อกันและกัน ไม่เคยแบ่งแยกหรือแตกแยก แม้ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็จะมีความเมตตากรุณาแก่ลูกหลานทั้งสิ้น ทำอะไรผิดหรือไม่เหมาะไม่ควร ท่านจะเมตตาอบรมสั่งสอน ไม่ถือโทษโกรธใคร และในฐานะเด็กก็ต่างล้วนมีความเคารพและเกรงอกเกรงใจผู้ใหญ่กันอย่างมาก จำได้ว่ามีศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นเคยกล่าวกับข้าพเจ้า เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษา ณ กรุงโตเกียว ว่าแลเห็นชาวญี่ปุ่นเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนกันมากมาย แต่ท่านมองว่าชาวไทยมีมากกว่าเสียด้วยซ้ำ เอกลักษณ์ของชนชาติไทยช่างมีความงดงาม ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน ข้าพเจ้าฟังแล้วมีความภาคภูมิใจ แม้วันเวลาดังกล่าวจะผ่านพ้นไปแล้วเนิ่นนาน
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การที่ประเทศชาติและบรรพบุรุษไทยสามารถดำรงรักษาแผ่นดินนี้มาได้ ก็ด้วยเอกลักษณ์แห่งความดีงามของชนชาติไทย ที่มีความหมายต่อลูกหลานเหลนไทยมาช้านานมาก จนกระทั่งกลับกลายเป็นประเพณีนิยมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อันไม่เคยถูกลืม และไม่มีวันล้าสมัยไปจากใครผู้ใด นอกจากลูกหลานไทยจะจดจำและปฏิบัติให้ได้เฉกเช่นท่าน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาติบ้านเมือง
ธรรมเนียมการไหว้ การแสดงความเคารพ ความสุภาพอ่อนน้อม การเดินผ่านผู้อาวุโส ครูอาจารย์ แล้วย่อตัวหรือก้มตัว การพูดจาด้วยน้ำเสียงที่มีความไพเราะ เช่นการใช้อักขระของภาษาที่ถือเป็นวิชาการทางศิลปศาสตร์ชั้นเยี่ยม หรือแม้แต่การพูดภาษาต่างประเทศด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องตามหลักภาษาในทุกกระบวนวิธีการใช้ แต่ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นด้วยความยากลำบาก ก็ด้วยความใส่ใจของเราคนไทย ที่จะคำนึงถึงความถูกต้อง คือ ความไม่ผิดพลาดเป็นสำคัญ คนไทยจะมีเอกลักษณ์สำคัญประจำชาติอีกประการหนึ่ง ได้แก่ เมื่อใช้ภาษาต่างประเทศ ต่างล้วนพูดและเขียนด้วยความตั้งใจและไพเราะ แต่เมื่อใช้ภาษาไทยก็จะเป็นเช่นนั้น จะไม่พูดในลักษณะผสมปนเปอย่างฟุ่มเฟือย หรือพูดไทยคำฝรั่งคำ ที่จะทำให้หลักการใช้ภาษาผิดแผกไปจากหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และกลายเป็นการทำลายล้างศิลปะของการใช้ภาษาที่มีวัฒนธรรมสืบสานมาหลายชั่วคน

ชนชาติไทยถือเป็นชาติที่รักความสงบ ความรู้รักสามัคคี ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงควรที่ทุกผู้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ จะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคม ที่กลับกลายเป็นกำลังใจที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ทั้งหลาย ว่าลูกหลานต่างล้วนประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและมีความสมัครสมาน เพื่อที่ความห่วงใยทั้งหลายจะได้สูญสิ้นไปได้มาก พร้อม ๆ กับการเร่งรัดพัฒนาความเจริญเติบใหญ่ทั้งทางกายภาพ ความรอบรู้ทางวิชาการ กับอีกวิจารณญาณอันถือเป็นวุฒิภาวะและความรับผิดชอบอันมีความพร้อมที่ลูกหลานเยาวชนพึงมี
ในการนี้ สังคมทางการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งส่งเสริมและสร้างเสริมบูรณภาพของชาติทั้งในเรื่องเอกลักษณ์ของชาติว่าด้วยความสามัคคี และจริยธรรมของชนชาติไทยให้กลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีหลักคุณธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ให้ทดแทนสิ่งที่สังคมไทยได้ถูกทำลายล้างในเรื่องดังกล่าวไปเมื่อกว่าสิบปีก่อนอย่างน่าเสียดาย อันสืบเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว และความไม่จริงใจของผู้มีอำนาจหน้าที่ทางการบริหาร
ในทางกลับกัน ประชาชนชาวไทยมีโชคอันใหญ่หลวงที่มีองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แนวทางการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน พัฒนาการทางการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษยชาติ ปรัชญาการครองตน และครองงาน ให้ได้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขความเจริญมาโดยตลอดเวลาอันยาวนานมาก
จึงถือเป็นวาระสำคัญของคนในชาติ ครูอาจารย์ ลูกหลานเยาวชน จะได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวฉลองพระมหากรุณาธิคุณ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ร่วมกันเสริมสร้างโรงเรียนคุณธรรม ที่จะกลับกลายเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศไทยคุณธรรม ที่เราทุกคนรักและหวงแหน สมดั่งพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านสืบไป."

*บทความพิเศษทางวิชาการ หอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(2 มกราคม 2560)

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม