หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ภารกิจ "ปนัดดา" ที่นครพนม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 15/2560ภารกิจ "ปนัดดา" ที่นครพนม

จังหวัดนครพนม - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เพื่อเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จากนั้นรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
● 10.45 น. เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560 ภายใต้คำขวัญ "ลูกเสือไทย รู้รัก สามัคคี เทิดไท้มหาราชินี 84 พรรษา" พร้อมทั้งร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ (ต้นกันเกรา: ต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ว่าที่ร้อยเอกวฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายอดุลศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งลูกเสือจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมชุมนุมกว่า 4,000 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวคำถวายราชสดุดีตอนหนึ่งว่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความปลื้มปีติโสมนัส ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ปวงชนชาวไทยมีความเคารพเทิดทูน และศรัทธาแน่นแฟ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านาน แผ่นดินไทยมีความเจริญรุ่งเรืองจวบจนทุกวันนี้ เนื่องด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จวบจนรัชกาลปัจจุบัน บ้านเมืองมีความมั่นคงและได้รับการพัฒนาก้าวหน้า อาณาประชาราษฎร์ใต้เบื้องพระบารมี ต่างมีความร่มเย็นเป็นสุขสวัสดี
ตลอดเวลาแห่งรัชสมัยที่ผ่านมา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ ในฐานะพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ก่อตั้งโครงการตามแนวพระราชดำริ ทรงสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดิน ทรงนำความเจริญพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งทรงริเริ่มโครงการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนจำนวนมาก
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญต่อกิจการลูกเสือ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในสัมฤทธิผลของทุกโครงการที่ทรงพระราชดำริ ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐาน จะบำเพ็ญคุณความดีเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบำรุงรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงเจริญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิภัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเจิดจำรูญแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์ จำนงใดจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบจิรัฐติกาล เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ โดยได้ปลูกต้นกันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม และนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และผู้เข้าร่วมงาน กล่าวคำปฏิญาณตนว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
ข้อ 4 ข้าจะดูแลเอาใจใส่รักษา และเพิ่มปริมาณจำนวนป่าไม้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ

● 13.00 น. พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียน เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โดยมีนายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย, นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายตอนหนึ่งว่า วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยเศร้าโศกทั้งประเทศ อันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันนั้นมีคนจำนวนมากไปสวดมนต์ที่โรงพยาบาลศิริราช เปล่งเสียง เปล่งสัจจะวาจาพร้อมกัน เพื่อถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ทุกอย่างคือชีวิตที่เป็นธรรมชาติ มีเกิด มีดับ แต่ความดีความงามจะสถิตเสถียร ไม่มีจากเราไปไหน เรามีต้นแบบที่ดีคือในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน และเป็นที่รักของคนทั้งประเทศตราบจนวันนี้ ลูก ๆ ต้องช่วยกัน อย่าเคว้งคว้างในการดำเนินชีวิต อย่าท้อแท้ต้องให้กำลังใจกัน
ทั้งนี้ ได้ขอให้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนในภาคอื่น ๆ ปลูกฝังให้ลูกต้องดูแลบุพการีและผู้มีพระคุณ เคารพรักบุพการี มีความซื่อตรง ใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร อย่าทรนง องอาจ จนกลับกลายเป็นความหลงลืมตัว แต่ให้เจียมเนื้อเจียมตัว มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะในสายตาผู้อื่นความอ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่จะทำให้เราสูงขึ้น อีกทั้งระวังความเจริญทางวัตถุที่เกิดขึ้นเร็วมากในปัจจุบัน ตลอดจนไม่กระทำการสิ่งใดให้เสื่อมเสียพระเกียติยศ และไม่ทำให้คนไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นคำพูด คำจา หรือการแสดงออก เราต้องภาคภูมิใจและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวด้วยว่า จังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยึดมั่นหลักปรัชญาความพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แต่ไม่ว่าเราจะเกิดในภาคใดเราก็เป็นคนไทยด้วยกัน ต้องรักกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ขณะนี้กำลังหารือกันว่าจะจัดให้มีการสอนวิชาซื่อสัตย์ สุจริต สร้างชาติ และหน้าที่พลเมือง โดยจะเน้นกิจกรรมการสอนที่สนุก ไม่ใช่การท่องจำ อาทิ เรียนเชิญผู้บริหารฝ่ายปกครองในท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวด้วย

● 15.00 น. รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (กศจ.นพ.)
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะหารือกับ กศจ.นครพนม โดยได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กศจ.นครพนม ถัดจาก กศจ.สงขลา และ กศจ.เชียงใหม่ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กศจ. เป็นอย่างมาก ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งนี้ยิ่งทำให้ได้รับคำตอบของทิศทาง กศจ.ที่ทุกท่านต้องการเห็น อันจะเป็นข้อมูลที่นำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม