หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ภารกิจ "ปนัดดา" ที่นครพนม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 15/2560ภารกิจ "ปนัดดา" ที่นครพนม

จังหวัดนครพนม - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เพื่อเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จากนั้นรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
● 10.45 น. เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560 ภายใต้คำขวัญ "ลูกเสือไทย รู้รัก สามัคคี เทิดไท้มหาราชินี 84 พรรษา" พร้อมทั้งร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ (ต้นกันเกรา: ต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ว่าที่ร้อยเอกวฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายอดุลศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งลูกเสือจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมชุมนุมกว่า 4,000 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวคำถวายราชสดุดีตอนหนึ่งว่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความปลื้มปีติโสมนัส ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ปวงชนชาวไทยมีความเคารพเทิดทูน และศรัทธาแน่นแฟ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านาน แผ่นดินไทยมีความเจริญรุ่งเรืองจวบจนทุกวันนี้ เนื่องด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จวบจนรัชกาลปัจจุบัน บ้านเมืองมีความมั่นคงและได้รับการพัฒนาก้าวหน้า อาณาประชาราษฎร์ใต้เบื้องพระบารมี ต่างมีความร่มเย็นเป็นสุขสวัสดี
ตลอดเวลาแห่งรัชสมัยที่ผ่านมา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ ในฐานะพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ก่อตั้งโครงการตามแนวพระราชดำริ ทรงสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดิน ทรงนำความเจริญพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งทรงริเริ่มโครงการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนจำนวนมาก
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญต่อกิจการลูกเสือ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในสัมฤทธิผลของทุกโครงการที่ทรงพระราชดำริ ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐาน จะบำเพ็ญคุณความดีเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบำรุงรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงเจริญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิภัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเจิดจำรูญแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์ จำนงใดจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบจิรัฐติกาล เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ โดยได้ปลูกต้นกันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม และนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และผู้เข้าร่วมงาน กล่าวคำปฏิญาณตนว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
ข้อ 4 ข้าจะดูแลเอาใจใส่รักษา และเพิ่มปริมาณจำนวนป่าไม้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ

● 13.00 น. พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียน เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
โดยมีนายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย, นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายตอนหนึ่งว่า วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยเศร้าโศกทั้งประเทศ อันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันนั้นมีคนจำนวนมากไปสวดมนต์ที่โรงพยาบาลศิริราช เปล่งเสียง เปล่งสัจจะวาจาพร้อมกัน เพื่อถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ทุกอย่างคือชีวิตที่เป็นธรรมชาติ มีเกิด มีดับ แต่ความดีความงามจะสถิตเสถียร ไม่มีจากเราไปไหน เรามีต้นแบบที่ดีคือในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน และเป็นที่รักของคนทั้งประเทศตราบจนวันนี้ ลูก ๆ ต้องช่วยกัน อย่าเคว้งคว้างในการดำเนินชีวิต อย่าท้อแท้ต้องให้กำลังใจกัน
ทั้งนี้ ได้ขอให้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนในภาคอื่น ๆ ปลูกฝังให้ลูกต้องดูแลบุพการีและผู้มีพระคุณ เคารพรักบุพการี มีความซื่อตรง ใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร อย่าทรนง องอาจ จนกลับกลายเป็นความหลงลืมตัว แต่ให้เจียมเนื้อเจียมตัว มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะในสายตาผู้อื่นความอ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่จะทำให้เราสูงขึ้น อีกทั้งระวังความเจริญทางวัตถุที่เกิดขึ้นเร็วมากในปัจจุบัน ตลอดจนไม่กระทำการสิ่งใดให้เสื่อมเสียพระเกียติยศ และไม่ทำให้คนไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นคำพูด คำจา หรือการแสดงออก เราต้องภาคภูมิใจและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวด้วยว่า จังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยึดมั่นหลักปรัชญาความพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แต่ไม่ว่าเราจะเกิดในภาคใดเราก็เป็นคนไทยด้วยกัน ต้องรักกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ขณะนี้กำลังหารือกันว่าจะจัดให้มีการสอนวิชาซื่อสัตย์ สุจริต สร้างชาติ และหน้าที่พลเมือง โดยจะเน้นกิจกรรมการสอนที่สนุก ไม่ใช่การท่องจำ อาทิ เรียนเชิญผู้บริหารฝ่ายปกครองในท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวด้วย

● 15.00 น. รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (กศจ.นพ.)
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะหารือกับ กศจ.นครพนม โดยได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กศจ.นครพนม ถัดจาก กศจ.สงขลา และ กศจ.เชียงใหม่ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กศจ. เป็นอย่างมาก ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งนี้ยิ่งทำให้ได้รับคำตอบของทิศทาง กศจ.ที่ทุกท่านต้องการเห็น อันจะเป็นข้อมูลที่นำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม