หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

"ปนัดดา" บรรยายเรื่องศาสตร์พระราชา ที่เชียงใหม่

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 42/2560
"ปนัดดา" บรรยายเรื่องศาสตร์พระราชา ที่เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง  "ศาสตร์พระราชา" แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนกว่า 800 คน ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้บริหารการศึกษาเข้าร่วมรับฟังบรรยาย อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า จากการที่ได้ตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมดังกล่าว เมื่อวานนี้ (27 มกราคม) ทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญและสนพระทัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างมาก โดยได้ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู และทอดพระเนตรนิทรรศการ จำนวน 6 เรื่อง จากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ร่วมจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านบูรณาการโดยพระองค์ได้ทรงซักถามข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา เช่น การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ ทำให้เรารับรู้ได้ว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มีต่อปวงประชาราษฎร์นั้นยิ่งใหญ่มาก ทำให้เราทราบถึง "ความเป็นราชวงศ์" ของพระองค์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ขอให้ครูและนักเรียนได้เข้าใจและขยายผลถึงนิยามของ "ศาสตร์พระราชา" ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้มีแนวพระราชดำริในเรื่องต่าง ๆ ไว้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักถิ่นฐาน ความสามัคคี ความไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และที่สำคัญคือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนชาติไทย ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ ถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี จึงฝากให้เราน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนไปประพฤติปฏิบัติ ให้คำนึงว่าเราอย่าสำคัญตน ขอให้เป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัว และอย่าลืมว่าที่ผ่านมามีคนรุ่นก่อนเราทำอะไรมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด ดังนั้น การที่เราทำอะไรสำเร็จ ก็เพราะพระคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนพวกเรามาทั้งสิ้น จึงฝากข้อคิดในเรื่องนี้ไว้ด้วยว่า "Small is Beautifulซึ่งเป็นประโยคที่สวยงามมาก หรือแปลได้ว่า เล็กแต่สวยงาม หรือเล็กแต่กะทัดรัด อาจจะหมายถึงผู้บริหารที่บริหารจัดการเก่ง ด้วยการมีทีมงานที่ดี ไม่ใช่เป็นคนประเภทOne man Show
นอกจากนี้ ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ก็เป็นเรื่องสำคัญมากตามศาสตร์พระราชา ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะพบคำว่าสุจริตอยู่ในทุกกระแสรับสั่ง เราจึงควรถือว่า "สุจริตสร้างชาติ" เพราะไม่มีประเทศใดในโลกที่กระทำการทุจริตแล้วจะทำให้ชาติเจริญ ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาตินี้ ยังหมายรวมถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งต้องมาพร้อมกับอำนาจหน้าที่ แต่หากบางคนใช้อำนาจนำหน้าความรับผิดชอบ ก็ทำให้เสียผู้เสียคนมาเยอะ เช่น ครูที่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตด้วยการเฆี่ยนตีเด็กด้วยความรุนแรง เราจึงควรใช้ "ความรับผิดชอบ" นำหน้า "อำนาจหน้าที่" เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จมากกว่า
หรือในบางครั้ง "การทำงาน" กับ "วงศาคณาญาติ" ก็ควรแยกจากกัน เมื่อเลิกงานกลับไปถึงที่บ้าน ควรล็อคเรื่องงานไว้ที่ทำงาน อย่านำเรื่องงานไปสร้างความตึงเครียดต่อที่บ้าน ต้องแยกกันให้ได้เด็ดขาด ฉันเดียวกันนั้นก็คือ อย่านำเรื่องที่บ้านมาสู่ที่ทำงาน โดยเฉพาะงานของรัฐ ยิ่งไม่ควรนำวงศาคณาญาติเข้ามาเกี่ยวข้อง จริงอยู่ว่า "ความเป็นญาตินั้นยิ่งใหญ่ แต่ความเป็นไทยต้องยิ่งกว่า" จึงฝากประเด็นนี้ไว้ด้วย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวย้ำให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันน้อมนำเรื่องศาสตร์พระราชา เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งหากสังเกตจะเห็นว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2559 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รัฐบาลก็ได้แฝงซึ่งหลักคิดในเรื่องศาสตร์พระราชาไว้ในแผนดังกล่าว เช่น ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ลูกหลานที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้ยึดมั่นปฏิบัติตราบนิรันดร์
ดังนั้น หากครูบาอาจารย์และลูกหลานไม่ช่วยกันน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประพฤติปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็จะเสด็จฯ จากพวกเราไปอย่างที่เราห้ามไม่ได้ แต่หากเราอัญเชิญคำสอนของพระองค์ท่านมาประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของพวกเราคนไทยทุกคนและช่วยกันปฏิบัติตลอดไป พระองค์ท่านก็ไม่จากพวกเราไปไหน จึงฝากให้ครูบาอาจารย์และลูกหลานทุกคนช่วยกันรักษาความดีงามตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์สืบไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม