หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

"ปนัดดา" บรรยายเรื่องศาสตร์พระราชา ที่เชียงใหม่

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 42/2560
"ปนัดดา" บรรยายเรื่องศาสตร์พระราชา ที่เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง  "ศาสตร์พระราชา" แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนกว่า 800 คน ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559" เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้บริหารการศึกษาเข้าร่วมรับฟังบรรยาย อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า จากการที่ได้ตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมดังกล่าว เมื่อวานนี้ (27 มกราคม) ทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญและสนพระทัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างมาก โดยได้ทอดพระเนตรการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู และทอดพระเนตรนิทรรศการ จำนวน 6 เรื่อง จากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ร่วมจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านบูรณาการโดยพระองค์ได้ทรงซักถามข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา เช่น การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ ทำให้เรารับรู้ได้ว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มีต่อปวงประชาราษฎร์นั้นยิ่งใหญ่มาก ทำให้เราทราบถึง "ความเป็นราชวงศ์" ของพระองค์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ขอให้ครูและนักเรียนได้เข้าใจและขยายผลถึงนิยามของ "ศาสตร์พระราชา" ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้มีแนวพระราชดำริในเรื่องต่าง ๆ ไว้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักถิ่นฐาน ความสามัคคี ความไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และที่สำคัญคือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนชาติไทย ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ ถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี จึงฝากให้เราน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนไปประพฤติปฏิบัติ ให้คำนึงว่าเราอย่าสำคัญตน ขอให้เป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัว และอย่าลืมว่าที่ผ่านมามีคนรุ่นก่อนเราทำอะไรมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด ดังนั้น การที่เราทำอะไรสำเร็จ ก็เพราะพระคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนพวกเรามาทั้งสิ้น จึงฝากข้อคิดในเรื่องนี้ไว้ด้วยว่า "Small is Beautifulซึ่งเป็นประโยคที่สวยงามมาก หรือแปลได้ว่า เล็กแต่สวยงาม หรือเล็กแต่กะทัดรัด อาจจะหมายถึงผู้บริหารที่บริหารจัดการเก่ง ด้วยการมีทีมงานที่ดี ไม่ใช่เป็นคนประเภทOne man Show
นอกจากนี้ ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ก็เป็นเรื่องสำคัญมากตามศาสตร์พระราชา ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะพบคำว่าสุจริตอยู่ในทุกกระแสรับสั่ง เราจึงควรถือว่า "สุจริตสร้างชาติ" เพราะไม่มีประเทศใดในโลกที่กระทำการทุจริตแล้วจะทำให้ชาติเจริญ ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาตินี้ ยังหมายรวมถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งต้องมาพร้อมกับอำนาจหน้าที่ แต่หากบางคนใช้อำนาจนำหน้าความรับผิดชอบ ก็ทำให้เสียผู้เสียคนมาเยอะ เช่น ครูที่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตด้วยการเฆี่ยนตีเด็กด้วยความรุนแรง เราจึงควรใช้ "ความรับผิดชอบ" นำหน้า "อำนาจหน้าที่" เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จมากกว่า
หรือในบางครั้ง "การทำงาน" กับ "วงศาคณาญาติ" ก็ควรแยกจากกัน เมื่อเลิกงานกลับไปถึงที่บ้าน ควรล็อคเรื่องงานไว้ที่ทำงาน อย่านำเรื่องงานไปสร้างความตึงเครียดต่อที่บ้าน ต้องแยกกันให้ได้เด็ดขาด ฉันเดียวกันนั้นก็คือ อย่านำเรื่องที่บ้านมาสู่ที่ทำงาน โดยเฉพาะงานของรัฐ ยิ่งไม่ควรนำวงศาคณาญาติเข้ามาเกี่ยวข้อง จริงอยู่ว่า "ความเป็นญาตินั้นยิ่งใหญ่ แต่ความเป็นไทยต้องยิ่งกว่า" จึงฝากประเด็นนี้ไว้ด้วย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวย้ำให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันน้อมนำเรื่องศาสตร์พระราชา เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งหากสังเกตจะเห็นว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2559 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รัฐบาลก็ได้แฝงซึ่งหลักคิดในเรื่องศาสตร์พระราชาไว้ในแผนดังกล่าว เช่น ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ลูกหลานที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้ยึดมั่นปฏิบัติตราบนิรันดร์
ดังนั้น หากครูบาอาจารย์และลูกหลานไม่ช่วยกันน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประพฤติปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็จะเสด็จฯ จากพวกเราไปอย่างที่เราห้ามไม่ได้ แต่หากเราอัญเชิญคำสอนของพระองค์ท่านมาประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของพวกเราคนไทยทุกคนและช่วยกันปฏิบัติตลอดไป พระองค์ท่านก็ไม่จากพวกเราไปไหน จึงฝากให้ครูบาอาจารย์และลูกหลานทุกคนช่วยกันรักษาความดีงามตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์สืบไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม