หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

ภารกิจ รมช.ศธ."ปนัดดา" ที่เชียงใหม่

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 6/2560ภารกิจ รมช.ศธ."ปนัดดา" ที่เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ มกราคม 2560 เพื่อเข้าเยี่ยมและพบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียน เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม และเข้าเยี่ยมโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อ.แม่แตง กรณีศึกษาสถานศึกษาที่มีปัญหา (โรงเรียน ICU) รวมทั้งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.ชม.) จากนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  วันแรก
● 10.00 น. ภารกิจที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สังกัด สพม. 34พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียน เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" และยกให้เป็น "โรงเรียนนำร่องคุณธรรมของประเทศไทย"

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายตอนหนึ่งว่า ฝากทำความเข้าใจกับนักเรียนให้เข้าใจความเป็นมาของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันถือเป็นรัฐเดียว เมืองหลวงเดียว ต่างจากบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ที่สำคัญคือประเทศของเรามีภาษาไทยที่ไพเราะ มีความสละสลวย รอบคอบ จึงขอฝากเรื่องการใช้ภาษาไทย หรือแม้แต่การใช้ภาษาพื้นเมือง อย่าใช้แบบผิด ๆ หรือใช้ปนกันแบบไทยคำอังกฤษคำ และชื่อประเทศ "สยาม" เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ แม้ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วก็ตาม แต่ชื่อสยามยังคงเป็นชื่อที่อยู่ในใจเราเสมอ เพราะเคยเป็นที่รวมของชนชาติหลายเผ่าพันธุ์ หลากหลายศาสนามาก่อน จึงขอฝากให้นักเรียนช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทยในด้านความรู้รักสามัคคี และจริยธรรมของชนชาติไทย
ปัจจุบันประเทศไทยมี 76 จังหวัด และมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็นแหล่งรวมพำนักของประชาชนจากผู้คนต่างท้องถิ่นทั่วประเทศ มีคนหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรม มีผู้คนต่างถิ่นหลายคนเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งผู้คนบางคนอาจนำวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องมาใช้ในเชียงใหม่ เช่น มีการชกต่อยทะเลาะวิวาทในสถานกลางคืน จึงฝากว่าหากคนต่างถิ่นจะมาทำอย่างนั้นในเชียงใหม่ อย่ามาอยู่เลย และที่ผ่านมาก็พบว่าสถานกลางคืนหลายแห่งเปิดเกินเวลาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะมีเรื่องของอำนาจวาสนาและเงินทองที่ไม่เข้าใครออกใครเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น นักเรียนต้องช่วยกันคิดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้
โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ฝากเรื่องโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีมากกว่า 4,000-5,000 โครงการ มีส่วนสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันขยายผลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านสืบไป
สำหรับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม มีโครงการที่ประสบความสำเร็จด้านคุณธรรมที่ผ่านมาเป็นอย่างดี เช่น ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ จึงได้ขอให้โรงเรียนแห่งนี้เป็น "โรงเรียนนำร่องคุณธรรมของประเทศไทย" เพื่อให้โรงเรียนอีก 75 จังหวัดได้เรียนรู้และเจาะลึกความสำเร็จจากโรงเรียนแห่งนี้ ทั้งยังขอให้โรงเรียนช่วยพิจารณาถึงปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน และขอให้รวบรวมเพื่อเสนอเป็นแนวทางแก้ไขหรือขอรับการสนับสนุนต่อไป โดยตนจะนำทฤษฎีที่ได้จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งจะเดินทางไปเร็ว ๆ นี้ เช่น นครพนม สกลนคร พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะเรื่อง "ธรรมาภิบาล" ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นเรื่องอื่น ๆ ด้านคุณธรรมจะไม่เกิดขึ้น โดยแนวทางที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม คือ ขอให้นิยามถึงการเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการเป็น Role Model ซึ่งจะให้ ก.พ.ร. เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างง่าย ๆ ของนิยามโรงเรียนคุณธรรม เช่น การใช้ Social Network ของนักเรียน จะต้องไม่ใช้เพื่อการใส่ร้ายป้ายสีกันหรือทำให้เกิดความขัดแย้งกันอีกต่อไป บางคนโพสต์ด่าพ่อแม่ของตนเอง บางคนแชร์เรื่องพระสงฆ์ ซึ่งกลายเป็นความขัดแย้ง ดังนั้น เราจึงควรแชร์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เช่น เรื่องความรู้ หรือแม้แต่เรื่องตลกทั่ว ๆ ไปก็ได้
นอกจากนี้ ได้ฝากให้นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ อย่าเลียนแบบสิ่งไม่ดีที่ต่างประเทศทำ เช่น ลูกโยนผลไม้ส่งให้พ่อแม่ หรือเดินผ่านโดยไม่ก้ม หรือไม่โค้งคำนับ และหากนักเรียนต้องการพูดคุยแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางเฟซบุ๊คก็ยินดี โดยสามารถขอเป็นเพื่อนผ่านเฟซบุ๊ค @Panadda Diskul ได้

 11.45 น. ภารกิจที่โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อ.แม่แตง สังกัด สพม.34ตรวจเยี่ยมและพบปะโรงเรียนกรณีศึกษาสถานศึกษาที่มีปัญหา (โรงเรียน ICU)

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า วันนี้ต้องการมาเยี่ยมเยียนนักเรียนซึ่งเปรียบเสมือนลูก ๆ หลาน ๆ และขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนเล็ก ๆ ที่ห่างไกลแห่งนี้ แต่ก็ยังคงสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทำงานด้วยความมีพลัง จึงขอเชิญโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการนำร่องการเป็นโรงเรียนคุณธรรม เพราะโรงเรียนคุณธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนใหญ่โต หรือมีเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมสรรพแต่อย่างใด แต่ต้องมีวิธีการในการเรียนการสอนด้านคุณธรรม เช่น การใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ อย่าใช้เพื่อแบ่งแยกสีของคนในชาติ เพราะเราชิดข้างฝามามากแล้ว หากเราไม่ช่วยกันแก้ไขในเรื่องนี้ คงจะต้องตกเหวอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นหากเรารักเมืองไทย สงสารเมืองไทย คงต้องเชื่อที่จะช่วยกันในเรื่องนี้ เพราะหากว่าผู้คนในบ้านเมืองเรายังคงขาดความรักสมัครสมานสามัคคี เห็นแก่ตัวกันมาก ประเทศชาติจะไปไม่รอด
ทั้งนี้ ได้ฝากให้พวกเรายึดบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาใช้เป็นต้นแบบ (Idol) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวง หรือสมเด็จย่าของพวกเรา ที่เราสามารถสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านที่มีอยู่อย่างมากมาย ฝากลูก ๆ ด้วยว่า สิ่งสำคัญในการทำความดีอะไรก็ตาม คือ "ขอให้ทำออกมาจากใจ ไม่จำเป็นต้องทำความดีให้ใครเห็น" แม้เราจะเสียใจต่อการจากไปของพระองค์ท่าน แต่ความเสียใจไม่ใช่ความอ่อนแอ เราจึงต้องมุ่งมั่นโดยทำตามหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป เช่น เราเป็นนักเรียน ก็ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้มากที่สุด
สำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่าแม้จะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ห่างไกล มีจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพียง 208 คน ครู 22 คน แต่ก็มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เน้น "รักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขอให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามปรัชญาของโรงเรียนที่ต้องการ "พัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักสิทธิและหน้าที่แห่งตนและคนอื่น"

● 13.30 น. รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.ชม.) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ประชุมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กศจ.ชม. โดยมีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

 • ต้องการให้มีแก้ไขกฎหมายอำนาจหน้าที่ของ กศจ.ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการบูรณาการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภท รวมทั้งโรงเรียน ตชด. โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาใน อปท. ให้มีความเป็นเอกภาพ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ
 • กศจ.ต้องเน้นความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในท้องถิ่น
 • เร่งแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็ก LD
 • ร่วมสร้างพลังภูมิปัญญาในท้องถิ่น เช่น สมาคมศิลปินขับซอ แหล่งเรียนรู้ สมาคมกลอง ในการนำเข้าสู่สถานศึกษา
 • ควรส่งเสริมด้านความรักชาติของนักเรียน
 • ควรส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดเชียงใหม่
 • ให้มีการปฏิรูปจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง
 • เน้นการพัฒนาคนไทย 4.0 ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องประเทศไทย 4.0
 • ต้องการให้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูให้เสร็จสิ้นตามปฏิทินภายในเดือนเมษายน
 • ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งอัตรากำลังของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน โดยพิจารณาถึงปริมาณงานในแต่ละพื้นที่
 • ควรแก้ปัญหาความล่าช้าในระบบการบริหารงานบุคคล เพราะที่ผ่านมาต้องรอข้อมูลแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะนำเสนอ กศจ./อกศจ.
 • ต้องการให้ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญฯ โดยส่วนกลางอย่างน้อย 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่เบ็ดเสร็จด้านการบริหารงานบุคคล โดยเสนอให้ กศจ.รับทราบเท่านั้น
 • การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีผลดีต่อการบูรณาการการศึกษาทุกระดับในจังหวัด
 • ควรเพิ่มกระบวนการใน กศจ. เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานโครงการไปจนกระทั่งถึงการปฏิบัติ โดย กศจ. เป็นแกนกลาง
 • ขอให้กำหนดยุทธศาสตร์การศึกษา และเดินตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดอย่างชัดเจน
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวด้วยว่า จากการรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้รับฟัง กศจ.สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กศจ. เป็นอย่างมาก ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งนี้ยิ่งทำให้ได้รับคำตอบของทิศทาง กศจ.ที่ทุกท่านต้องการเห็น คือ ไม่ต้องการให้ กศจ. เทอะทะ และใช้เวลามากเกินไปกับการบริหารงานบุคคล เพราะความสำคัญของ กศจ. ต้องมีส่วนสำคัญต่อการบูรณาการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในภาพรวมของจังหวัด จะทำอย่างไรให้เกิดน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระเบียบวินัย ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ กศจ. มีบทบาทมากกว่าการบริหารงานบุคคล ก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างแก้ไขอำนาจหน้าที่ของ กศจ.ให้ชัดเจนมากขึ้น ก่อนเสนอตามขั้นตอนดำเนินการต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม