หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 163/2561
CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560

CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษา 25 สถาบันอุดมศึกษา 270 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ใน 12 สาขาวิชา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุน พร้อมชื่นชม CP ที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี โดยไม่ได้นำผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นตัวตั้ง แต่เป็นการสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริง ด้าน "ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานคณะผู้บริหาร CP ให้ข้อคิดการสร้างวัฒนธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกบทบาทของสังคม หากต้องการให้ชีวิตดี ต้องเริ่มทำสิ่งดีให้กับตัวเองก่อน ให้ความสำคัญกับ "Mindset ที่ถูกต้อง" ผสานกับ "ความมุ่งมั่นตั้งใจ" จะเป็นเสมือนเข็มทิศที่ดีให้กับชีวิต
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหนึ่งในบริษัทภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่าง ๆ อีกทั้งมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาผู้ได้รับทุนอย่างพิถีพิถัน โดยไม่ได้นำผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นตัวตั้ง แต่เป็นการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริง และถือเป็นตัวอย่างที่ดีหากภาคเอกชนอื่น ๆ มีศักยภาพก็สามารถดำเนินการมอบทุนในลักษณะเดียวกันได้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่ามีภาคเอกชนจำนวนมากที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไทย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
นอกจากนี้ ขอฝากข้อคิดกับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน ว่าสิ่งที่ทุกคนได้รับอาจไม่ใช่เงินจำนวนมาก แต่เป็นโอกาสสำคัญที่หาที่อื่นไม่ได้ รวมทั้งขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับ "เวลา" เพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากดีมีจน ดังนั้น เมื่อทุกคนจบการศึกษาและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานตามสายงานของตนเอง ก็ขอให้พิจารณาไตร่ตรองถึงความสำเร็จของงาน ทำในสิ่งที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การให้ทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายสำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา โดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลน แต่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดจนมีทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งเด็กที่ได้รับทุนส่วนใหญ่จะเรียนหนังสือและทำงานไปด้วย หากได้รับทุนการศึกษาก็จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำและความยั่งยืน ที่จะช่วยเปิดมุมมองและความคิดของเด็กให้กว้างขึ้น เป็นการสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะการเป็นผู้นำ และยังสามารถนำวิชาเหล่านี้ไปใช้ในระหว่างการฝึกงานด้วย
“ทุนการศึกษา” เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความขยันและความตั้งใจของผู้ได้รับทุน ขอให้ทุกคนขวนขวายหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ได้มากที่สุด โดยยึดถือคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความกล้าหาญเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้อื่นด้วย ตลอดจนช่วยสร้างวัฒนธรรมการเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกบทบาทของสังคม
หากต้องการให้ชีวิตดี ต้องเริ่มทำสิ่งดีให้กับตัวเองก่อน โดยให้ความสำคัญกับ Mindset ที่ถูกต้องผสานกับความมุ่งมั่นตั้งใจ ก็จะเป็นเสมือนเข็มทิศที่ดีให้กับชีวิต เมื่อนั้นก็จะสามารถพัฒนาคุณสมบัติของการผู้นำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีและ Automation ตลอดจนมีทักษะการเป็น “นวัตกร”
สำหรับการให้ทุนการศึกษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จาก 25 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 270 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และภาษาจีนธุรกิจ ทั้งนี้ ในอนาคตเตรียมแผนที่จะขยายทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม