หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

"สุรเชษฐ์" ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน จ.ปัตตานี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 194/2560"สุรเชษฐ์" ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน จ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์  เพื่อตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน (SolaHuddeen) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์, นายเรวัฒน์ เพชรสงฆ์ ผอ.กศน.จังหวัดปัตตานี, นายนภดล พุฒสกุล ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์, บาบอ, คณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และนักศึกษา กศน.โคกโพธิ์ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  กล่าวว่า ตั้งใจมาเยี่ยมเยียนสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่ได้เคยไปเยี่ยมชมมาแล้วหลายแห่งซึ่งพบว่ามีคุณภาพทั้งสิ้น เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฟาแตฮป่าพร้าว (Alfateh Islamic Institute) จ.ยะลา ส่วนภาพความประทับใจแรกที่ได้พบในสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีนแห่งนี้คือ นักเรียนได้ยืนต้อนรับด้วยความอบอุ่น สัมผัสได้ว่าเด็ก ๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับให้เกียรติเป็นอย่างมาก จึงขอให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ท่าน ที่ได้ช่วยดูแลรับผิดชอบนักเรียนปอเนาะแห่งนี้ทั้ง 68 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป
จากการพูดคุยกับครูอาสาสมัครและบาบอ ยิ่งทำให้เราได้เห็นความสำเร็จของนักเรียนที่จบออกไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีอาชีพ มีงานทำจำนวนมาก และจากการตรวจเยี่ยมหอพัก สนามกีฬา มุมเรียนรู้ปอเนาะ ฯลฯ ทำให้เห็นถึงความสะอาด ความเอาใจใส่ ความเป็นระเบียบที่ดีของสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้ ที่เคยได้รับรางวัล "สถาบันศึกษาปอเนาะที่ร่วมจัด กศน.ดีเด่น ประจำปี 2552" ของจังหวัดปัตตานี
ดังนั้น หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลดูแลสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างทั่วถึงมากขึ้น ก็พร้อมจะรับปัญหาความต้องการไปดำเนินการต่อไป เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้มอบให้คณะทำงานเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาสำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติมแล้ว
นอกจากนี้ ได้ฝากให้ครูอาสาสมัคร กศน. ทำงานเป็นตัวแทนทุกหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ใช่เป็นตัวแทนของหน่วยงานการศึกษาเท่านั้น เพื่อให้เกิดการประสานและร่วมพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ทั้งยังขอให้สถาบันศึกษาปอเนาะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทุกหย่อมหญ้าในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะมีผลถึงความสงบสุขและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
จากนั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม "กศน.ตำบลโคกโพธิ์" ซึ่งดูแลรับผิดชอบภารกิจสำคัญ ด้าน คือ การเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน โดยขอให้ทำงานให้เกิดความเชื่อมโยงกับสถานศึกษา หน่วยงาน และกระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทั้ง ด้านดังกล่าวของ  กศน.ตำบล อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากที่สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้ สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนและประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของครู กศน.ทุกคน

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเว็บ 
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเ๖้มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม