หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 185/2560
"ปนัดดา" พบปะข้าราชการในการประชุม
ชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะข้าราชการและเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ภาคใต้ที่สงขลา และภาคกลางที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
● 7 เมษายน 2560 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณ โรงแรมอวานี คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมืองขอนแก่น
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 1,700 คน และบรรยายเรื่อง 'ภารกิจสำคัญของโรงเรียนคุณธรรม และโครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด' ตอนหนึ่งดังนี้

"โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด สอนเราให้รู้และเข้าใจการทำงานร่วมกับผู้อื่นเรื่องการกระจายอำนาจทางการบริหาร และการสร้างความเป็นเอกภาพทางการบริหารให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ แต่ชีวิตทั้งชีวิตของเรานี้เกิดมาหาใช่ดำรงอยู่เพื่อใครที่ไหนกันเสียอีก นอกจากบุพการีและต่อไปในอนาคตก็เพื่อภริยาหรือสามี หัวหน้าครอบครัว และลูกหลาน อีกส่วนหนึ่ง คือ ครูและศิษย์
แต่ละครอบครัวและสถานศึกษาย่อมคิดได้ด้วยความรอบคอบถี่ถ้วนที่บรรพชนท่านใช้คำพูดสอนไว้ว่า ชีวิตของคนไทยคนหนึ่ง ทำความดีเข้าไว้ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญเข้าไว้ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก แต่ให้มุ่งมั่นขวนขวายศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวตั้ง เป็นเกราะกำบังตัว ชีวิตคนทุกคนอยู่กันด้วยเกียรติยศของความซื่อตรง ไม่ให้ร้ายป้ายสีใคร ไม่เอาเปรียบใครผู้ใด
แต่ละครอบครัวและบ้านเรือน แต่ละโรงเรียนจะดำรงอยู่ได้ด้วยความดีอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นกัน ร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน"

ภาพ วรัตน์ รามสูต

● 8 เมษายน 2560 : ภาคใต้ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ครั้งที่ 3) พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง 'โรงเรียนคุณธรรม' โดยได้กล่าวกับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ดังมีใจความตอนหนึ่งดังนี้

"ความโศกเศร้าเสียใจของเราทุกคนในเวลานี้ ต้องกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่น อดทน และเสียสละมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าทวีคูณ ครูอาจารย์และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นข้าราชการผู้ทำหน้าที่สำคัญในการนำพาอนาคตของชาติคือลูกหลานเยาวชนสู่ความมั่นคงปลอดภัย สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเยาวชนเป็นผู้ตั้งมั่นหมั่นศึกษา เรียนดี เป็นคนดี มีวิชา บุพการีต้องช่วยกับครูอาจารย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นเรื่องจริงและสัมผัสได้ ได้แก่ ดำรงความซื่อตรง ความประหยัด ความเป็นสุภาพชน มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร
ที่สำคัญยิ่ง คือ การยืนหยัดรักษาความดีและความถูกต้อง ไม่ใช่พูดว่า ฉันเก่งแต่กลับทุจริตคดโกง เอาความใหญ่ความโตของที่บ้านมาโอ้อวดเพื่อนฝูงเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตนอย่างผิด ๆ คนไทยไม่มีอัตลักษณ์เช่นนั้นแต่ไหนแต่ไรมา
หรืออย่างเช่นคำว่า 'เจียมเนื้อเจียมตัว' เดี๋ยวนี้ก็แปลกันอย่างผิด ๆ เรียกว่าไม่รู้จริง บ้างแปลว่าเหมือนคนไม่มีอะไรดี สู้คนอื่นเขาไม่ได้ ไม่คบหาสมาคมกับใคร ทั้งที่ตามจริงแล้วปู่ย่าตายายสอนลูกหลานไทยมาเช่นนี้ ให้ลูกหลานมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เหิมเกริม ไม่หลงตน และกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความสุขุมรอบคอบและมีความรับผิดชอบ เกิดความบกพร่องผิดพลาดแต่เพียงน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลย ตรงกับคำพูดภาษาอังกฤษว่า 'be modest'
การยึดมั่นความดี มีไอดอลในการเลียนแบบ หรือเป็นตัวอย่างแก่ชีวิตคนในการดำรงชีวิต และมีสัมมาชีพอันสุจริต สำหรับความร่ำรวย การเรียนสูงของบุคคลหาใช่เป็นคำตอบแห่งความสำเร็จในทุกเรื่องไป บ้างขาดอัธยาศัยไมตรี บ้างขาดความจริงใจและไมตรีจิตต่อกัน บ้างไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อขาดหลักคุณธรรมยึดเหนี่ยว
มีคำตอบเดียวแก่ชีวิตคน คือ บำเพ็ญคุณความดีเพื่อตน ครอบครัว และองค์กร บ้านเมืองไทยจะน่าอยู่ขึ้นเป็นอันมาก
ในท้ายสุดนี้ ขอฝากเป็นข้อคิดสำคัญที่ว่า คนกระทรวงศึกษาธิการควรดำรงมั่นในความเข้าใจอยู่เสมอว่า กระทรวงศึกษาธิการเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นครูของแผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่งดงามยิ่งให้แก่เราทุกคน คนกระทรวงศึกษาธิการต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในเชิงของการทุจริตคอร์รัปชัน และดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานเยาวชนและผู้คนในสังคมสืบไป"
นอกจากนี้ ได้กล่าวฝากถึงเรื่องการศึกษา ซึ่งถือเป็นคำตอบแก่ชีวิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ครอบครัวและสังคม เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพ โดยการศึกษากับการปกครองต้องผสานควบคู่กัน สร้างสังคมสุจริตธรรม ประกอบด้วยองค์กรที่ต่างยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และเรื่องการศึกษาต้องถือเป็นวาระสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ"

ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร

● 9 เมษายน 2560 : ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง โดยมีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาจาก 25 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกว่า 1,200 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

นอกจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของโรงเรียนคุณธรรมข้างต้นแล้ว ได้กล่าวตอนหนึ่งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้สำเร็จว่า ต้องอาศัยความรักความสมัครสมานสามัคคีของข้าราชการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนครูบาอาจารย์ ในการช่วยกันดำเนินงานให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป
จากการจัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 17 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด, ภาคใต้ 14 จังหวัด, ภาคกลาง 25 จังหวัดและกรุงเทพมหานครนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้รับเสียงสะท้อนกลับทั้งความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ วิธีการขับเคลื่อนงานอย่างหลากหลาย ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงต้องการจะเรียนให้ทราบว่า การที่ข้าราชการบางตำแหน่งต้องถูกเกลี่ยไปอยู่หน่วยงานอื่น เข้าใจความรู้สึกนี้ดี เพราะแม้ใจไม่ต้องการไป แต่ก็ต้องไป เป็นวิถีโดยธรรมชาติของการปฏิบัติราชการที่จะต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้ได้
ในฐานะที่เป็นข้าราชการของแผ่นดินทำงานรับใช้ประชาชนคนหนึ่งเช่นกัน ขอให้ข้าราชการทุกคนเชื่อมั่นว่า เรามีพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุ้มครองอยู่ ตราบใดที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง พระองค์ผู้ซึ่งทรงหลักทศพิธราชธรรมในการทรงงานเพื่อทวยราษฎร์ตลอดแผ่นดินรัชกาลที่ 9 พร้อมความพยายามของทุกคนในการที่จะทำงานด้วยความเที่ยงธรรม ถูกต้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล ความซื่อตรง ประพฤติปฏิบัติชอบ ครองตน ครองงานอย่างสุดความสามารถ เท่านี้เราก็เป็นข้าราชการในวงการศึกษาที่สมควรแก่การที่พ่อแม่ผู้ปกครองฝากความหวังความสำเร็จไว้แล้ว
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค โดยศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ครบองค์ประกอบ เพื่อบรรเทาแบ่งเบาภารกิจที่ต้องใช้เวลาในการปรึกษาหารือและขบคิดเรื่องต่าง ๆ เป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นการลดเวลาจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วย โดยยึดหลักสำคัญคือ "การศึกษากับการบริหารราชการเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินควบคู่กันไป" จะแยกจากกันไม่ได้ ซึ่งการขับเคลื่อนงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสิ่งที่ควรคำนึงถึง 6 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) การบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและจังหวัด เป็นการวางแนวทางการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก เพื่อกระจายอำนาจและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 20 ปีอีกด้วย
2) การจัดโครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งต้องทำหน้าที่ในนามราชการส่วนกลางลงไปในพื้นที่ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี พร้อมทั้งฝากเรื่องนโยบายสำคัญ เช่น โรงเรียนคุณธรรม เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยจะเริ่มต้นในปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 30,000 แห่ง และในอนาคตจะขยายไปสู่โรงเรียนเอกชน 4,463 แห่ง สถานศึกษาอาชีวะ 428 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,545 แห่ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ย้ำกับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีการปฏิบัติโดยพร้อมเพรียง ได้แก่ 5 มาตรการดำเนินงาน ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม และ 7 ตัวชี้วัดคุณธรรม ได้แก่ มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน, มีกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม, พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น, พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนลดลง, เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง, มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน, เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม ชื่อยอมรับว่าความสำเร็จในเรื่องนี้จะต้องอาศัยเวลา เพราะเน้นเชิงคุณภาพไม่เน้นปริมาณ
3) บทบาทของสำนักงานศึกษาธิการภาค จะทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาของภาค ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
4) การบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีลักษณะของการบริหารราชการที่ผสมผสานระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค มุ่งหวังเพื่อให้การจัดการศึกษาของชาติในระดับจังหวัดมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
5) การมีสำนักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัดจะเกิดประโยชน์ ดังนี้
    - มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาคอย่างใกล้ชิดมากขึ้น จึงขอให้ความสำคัญในการทำงานประสาน และให้เกียรติในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงการศึกษา
    - กระทรวงศึกษาธิการ จะไม่จัดการศึกษาอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
    - กระทรวงศึกษาธิการ จะกระจายอำนาจจากองค์กรหลัก มายังศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดมากขึ้น คือ กระจายงาน งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันการศึกษา อาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด จะมีความคล่องตัวในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น
6) สิ่งที่ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการจะพึงปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัด
    - จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการแผ่นดิน คือ ราชการส่วนกลาง ซึ่งมี 1 สำนักนายกรัฐมนตรี และ 19 กระทรวง รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอิสระต่าง ๆ, ราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมี 76 จังหวัด และ 878 อำเภอ, ราชการส่วนท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
    - มีความเข้าใจในระบบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
    - การทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัด
    - ความเป็นผู้มีธรรมาภิบาลและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ อิทธิพล รุ่งก่อน
นอกจากนั้น ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวแนะนำหนังสือ "ดุจดวงตะวัน" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ โรงเรียนพระดาบส โรงเรียนราชประชาสมาสัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,685 โครงการ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงาน รวมทั้งหนังสือ “ท่ามกลางประชาชน” และหนังสือ “หน้าที่พลเมือง” ที่คนในวงการศึกษา โดยเฉพาะครูอาจารย์ควรศึกษาไว้ เพื่อคิดค้นวิธีสอนให้เหมาะกับเด็กในยุคในสมัยนี้ ที่จะต้องสอนเรื่องเหล่านี้ด้วยวิธีการให้เด็กได้ซึมซับโดยธรรมชาติ จะบอกจะสอนด้วยวิธีเดิม ๆ คงไม่ได้
นอกจากนี้ จะต้องสอนให้เด็กรู้จักการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน นำพาไปสู่อนาคตที่มีความยั่งยืน เพื่อให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรมและรู้ถึงบุญคุณของบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษที่รักษาผืนแผ่นดินและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อดำรงความเป็นชาติมาจนถึงทุกวันนี้
ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย 

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเ๖้มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม