หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการสถานศึกษาสีขาว

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 213/2560ศธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558 ให้แก่สถานศึกษาดีเด่น 1,177 แห่ง และผลงานดีเด่น 2,656 ผลงาน

จังหวัดนครปฐม - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ได้รับรางวัลจากสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันทรงเกียรติ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานสำคัญหลาย ๆ โอกาสมาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่การจัดงานในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ ดังนั้นการที่ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมในสถานที่แห่งนี้ เชื่อว่าทุกคนจะจารึกจดจำการประกาศเกียรติคุณที่ได้รับไป อย่างน้อยก็เป็นสิ่งเตือนใจในความอุตสาหะ ความมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเห็นสถานศึกษาหรือองค์กรมีความปลอดภัยในชีวิตของลูกหลานเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้า
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อป้องกันผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นกระบวนการที่ดำเนินการเริ่มต้นจากห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โดยนักเรียนและนักศึกษาแกนนำ จำนวน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และฝ่ายกิจกรรม ดำเนินการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาตามหลักการเพื่อนช่วยเพื่อน และเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ครู อาจารย์ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในระดับที่ควบคุมได้
ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร มอบให้แก่สถานศึกษา หน่วยงาน และบุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ในปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ประเภทสถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่น จำนวน 1,177 แห่ง และประเภทหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่มีผลงานระดับดีเด่น รับเกียรติบัตร จำนวน 2,656 ผลงาน


นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ เมื่อเปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,717 แห่ง รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่ขอเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม จะนำกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมไปดำเนินการ โดยสถานศึกษาทุกสังกัดต้องประสานงานกันให้ดี จึงทำให้เกิดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาคขึ้น เพื่อความสะดวกในการประสานงานและบริหารจัดการ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ก็จะเป็นการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงรักและห่วงใยปวงชนชาวไทยด้วย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเว็บ 
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม