หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

"ปนัดดา" เปิดงาน FedEx Express/JA (Junior Achievement)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 179/2560
"ปนัดดา" เปิดงาน 
FedEx Express/JA (Junior Achievement) International Trade Challenge 2017

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน FedEx Express/JA (Junior Achievement) International Trade Challenge 2017 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ United Nations Conference Centre, Bangkok (UNESCAP) โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน Junior Achievement Thailand, Mr Marco Roncarati ผู้แทน Social Affairs Officer, Social Development Division, United Nations ESCAP, Ms Vivian Lau ประธาน Junior Achievement Asia Pacific, นายศศธร ภาสภิญโญ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท FedEx Express ประเทศไทย, ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมงาน
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า JA เป็นองค์กรเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การศึกษากับลูกหลานเยาวชนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และการเตรียมความพร้อมในการทำงานผ่านประสบการณ์ และโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา JA ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในหลายประเทศ โดยที่ JA มีเป้าหมายเดียวกับรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไทยคือ การฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของผู้เรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชน อาทิ นโยบายประชารัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง Stakeholder, ภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นต้น ในการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังคนในอนาคต
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและบริหารธุรกิจจำนวนมาก รวมทั้งผู้ชนะการแข่งขัน Junior Achievement International Trade Challenge ในปีล่าสุด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนไทยในการเรียนรู้การวางแผนและวิเคราะห์ด้านการตลาด พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้วย จึงขอให้ครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านใช้เวลากับกิจกรรมนี้อย่างคุ้มค่า
ทั้งนี้ จะทำการคัดเลือก 3 ทีมที่ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขัน Junior Achievement International Trade Challenge 2017 ระดับนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไม่ต้องวิตกกังวลว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไร โดยขอให้คิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และเป็นความท้าทายหนึ่งที่ต้องผ่านไปให้ได้

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งมีกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อทุกคน อีกทั้งขอให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยเป็นรูปแบบการผสมผสานและบูรณาการ อันจะนำพาไปสู่ความสมดุลระหว่างการพัฒนาและความสุข ดังเช่นที่มีการใช้ดัชนีวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GDH: Gross Domestic Happiness
ทั้งนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เป็นปรัชญาที่แฝงไปด้วยความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะสามารถบรรลุความพอประมาณอย่างสมเหตุสมผลหรือการบริโภคอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการส่งเสริมให้ผลิตและบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อลดอัตราความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ 2030 Agenda for Sustainable Development ที่ให้ความสำคัญกับความกลมกลืนของ 3 สิ่ง ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันในสังคม และการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่รัฐบาลปัจจุบันมีภารกิจในการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และสร้างความมั่งคั่งอีกด้วย

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน FedEx Express/JA (Junior Achievement) International Trade Challenge 2017 ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาคเอกชน, องค์กรนานาชาติ, มูลนิธิ, องค์กรวิชาการ ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม