หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

กรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในอาเซียน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 208/2560
เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในอาเซียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในอาเซียน (High Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast Asia) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยมี Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (SEAMEO), ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอ เข้าร่วมประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาร่วมกันทบทวนกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ซึ่งกรอบมาตรฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มาตรฐานสมรรถนะบนกระดาษ แต่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง อาทิ การนำกรอบมาตรฐานสมรรถนะมาปรับใช้ในหลักสูตร การอบรม การประเมิน เป็นต้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใช่ยึดเอาความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว อีกทั้งต้องศึกษากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูของประเทศอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาด้วย
ในส่วนของประเทศไทยนั้น ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาจะมีจุดมุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2) การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3) การจัดสรรทุนการศึกษา และ 4) การปฏิรูปกระบวนการคัดเลือกครู รวมทั้งการพัฒนาครู และการฝึกอบรมครู
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นวันสำคัญที่เราได้ร่วมขับเคลื่อน และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดมาตรฐานสมรรถนะครูร่วมกัน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านสานต่อความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีให้การสนับสนุน และขอให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคน

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเว็บ 
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม