หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 346/2560พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในพิธีลงนาม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวแสดงความขอบคุณอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
จุดเริ่มต้นโครงการห้องเรียนกีฬา มีต้นแบบจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้” ขยายไปสู่โครงการ "ห้องเรียนกีฬา" ใน 4 ภูมิภาค ที่สุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร โดยทำการเปิดตัวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะเห็นผลปรากฏของลูกหลานที่มีระเบียบวินัย ทักษะกีฬา และมีภาวะผู้นำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมืออันอย่างดียิ่งจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
โครงการห้องเรียนกีฬา มีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือก คือ วิทยาศาสตร์ – กีฬา และศิลป์ – กีฬา ในปี 2559 เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี 2560 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) นอกจากเรียนตามปกติแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น โครงการคลินิกพิเศษ (สอนเสริมโดยอดีตนักกีฬาทีมชาติ) ฝึกซ้อมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย (เก็บตัวและฝึกซ้อมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา (แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในโครงการ) นักเรียนโครงการจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา การบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา รถรับส่งการไปเรียนระหว่างโรงเรียนและสถาบันการพลศึกษา และได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน

ในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอโครงการห้องเรียนกีฬา ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาเพิ่มเติม จำนวน 5 โรงเรียน 4 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี, และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร โดยจะเริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งในขณะนี้มีกระแสการตอบรับจากผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นอย่างดี

จึงหวังว่าโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนกีฬาทั้ง 5 โรงเรียน จะปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมัน ตั้งใจ เพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาสู่สากลดังเจตนารมณ์ของโครงการ ขอขอบพระคุณสถาบันการพลศึกษา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม