หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Boot Camp

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 381/2560รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" เยี่ยมเยียนและพบปะครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่น ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 และคณะผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 7 ของศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนาถสิริ เรสสิเด้นท์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ต้องการมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นครูแกนนำของประเทศรุ่นที่ 7 (Boot Camp Cohort 7) ที่ผ่านการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ และกลับมาติดตามผล (Follow up) หลังจากที่ได้นำผลการอบรมไปใช้ในโรงเรียนเป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประเด็นหลักเนื้อหา คือ Mountain of changes, Teaching video clips review and reflection, Sinificant changes paper slide ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งหมด 70 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มัธยมศึกษา จำนวน 24 คน กลุ่มที่ 2 มัธยมศึกษา จำนวน 21 คน และกลุ่มที่ 3 ประถมศึกษา จำนวน 25 คน โดยมี Trainers ทั้งในส่วนของบริติช เคานซิล คือ Ms.Danielle Karydis Mr.Michael Henderson และ Mr.Douglas Pollock รวมทั้ง Thai Master Trainers คือ นายวิลาศ คำมีแก่น นางสาวชมพูนุท โสลันดา และนางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด
แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ต้องการมาให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการศูนย์และผู้เข้ารับการอบรมทั้ง70 คน ซึ่งจะเป็นครูแกนนำขยายผลต่อไป โดยย้ำว่าจะให้สถาบันคุรุพัฒนาพิจารณารับรองหลักสูตรการอบรม Boot Camp เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ "จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ" ที่ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถสะสมใช้เป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ด้วย ซึ่งจะได้นำเงิน 10,000 บาทที่จะได้รับไปอบรมพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการต่อไป

นายวิลาศ คำมีแก่น Thai Master Trainers ในฐานะตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Follow up ครั้งนี้ใช้เวลา  2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้ง กลุ่มจะได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งในแง่ของการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งนำผลจากการนำไปใช้ในห้องเรียนที่เกิดขึ้นจริงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

สำหรับคณะกรรมการดำเนินการศูนย์แห่งนี้ ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานศูนย์ โดยมีรองประธานศูนย์ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน นายอรรณพ จันทะโสม นางลัดดา จิตรมาศ และนายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง, ผู้จัดการศูนย์ คือ นางนวลเนตร ธรรมานุชิต, เลขานุการศูนย์ คือ นางภัสนี สุวรรณกูฏ, กรรมการศูนย์ คือ นางสาวจงกล ต้นสาย นางวรวรรณ คุ้มบุญ และนายชยุตย์ โล่ห์คำ, ธุรการศูนย์ คือ นางสาวประภาดา สีอุดมธีรกุล
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม