หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

"ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" จำนวน 999,989 ต้นทั่วประเทศ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 368/2560
"
ธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" จำนวน 999,989 ต้นทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยส่วนกลางจัดขึ้นในพื้นที่เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมกับส่วนภูมิภาคซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 999,989 ต้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า โครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระองค์ โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 999,989 ต้น เพื่อปลูกพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดพื้นที่ปลูก ดังนี้

  •  ส่วนกลาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,089 ต้น ณ พื้นที่บริเวณเขาพระยาเดินธง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ และนำผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 5,089 ต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,020 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 520 คน และมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี อีก 1,500 คน
  •  ส่วนภูมิภาค กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดลพบุรี) ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จังหวัดละประมาณ 13,265 ต้น โดยปลูกภายในพื้นที่ของหน่วยงาน สถาบัน และสถานศึกษา หรือพื้นที่ที่เหมาะสม
  •  การดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้หน่วยงานหลักที่ปลูกต้นไม้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบในภาพรวม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมปลูกต้นไม้ในส่วนภูมิภาค ให้รายงานผลการจัดกิจกรรม รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงาม โดยอาจจะกำหนดให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง
  •  กล้าไม้ที่ปลูกในโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ปลูกป่าของส่วนกลาง และมอบกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทั้งประเทศ จำนวน 999,989 ต้น ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้และสถานีเพาะชำกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับพันธุ์ไม้ที่กรมป่าไม้ให้การสนับสนุนเพื่อปลูกของส่วนกลาง ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) ต้นพิกุล (ต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรี) และพันธุ์ไม้อื่นที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ และพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมากมาย เช่น โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ และด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไพศาล
กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จึงกำหนดจัดโครงการ "ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ ทรงย้ำและกระตุ้นตลอดเวลาว่าขอให้เราร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อธิบดีกรมป่าไม้ที่ได้มอบกล้าไม้จำนวนมากและมอบหมายให้รองอธิบดีกรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ รวมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกฝ่าย นิสิตนักศึกษา นักเรียนที่ได้ร่วมกันจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขออนุโมทนาให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำความดีเพื่อพระองค์และประเทศชาติในวันนี้

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม