หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

สพฐ.เสนอเรียนฟรีต่างด้าวต่อ รมว.คนใหม่ตั้งเป้าให้ได้สิทธิ์ 2 อย่างใน 5 อย่างจากเด็กไทย

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


สพฐ.เสนอเรียนฟรีต่างด้าวต่อ รมว.คนใหม่ตั้งเป้าให้ได้สิทธิ์ 2 อย่างใน 5 อย่างจากเด็กไทย

          นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำข้อมูลไว้ 5 ประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ คนใหม่ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ.และพล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบกและรมช.ศธ. ประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอคือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน สพฐ.สามารถบริหารจัดการการเรียน ฟรี 15 ปี ได้โดยไม่มีปัญหาในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ที่สพฐ.เป็นกังวลคือ ปัญหา นักเรียนต่างด้าวที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษา ไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ประมาณ 180,000 คน และมีแนวโน้มว่า ภายใน 3 ปีจะเพิ่ม เป็น 250,000 คน
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามหลักการแล้ว เด็กทุกคนในไทยจะได้สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี หากโรงเรียนไหนมีเด็กต่างด้าวมาลงทะเบียนเรียน สพฐ.ก็จะจัดสรรงบประมาณรายหัวให้กับนักเรียนต่างด้าวด้วย แต่เด็กต่างด้าว บางส่วนจะย้ายเข้า-ย้ายออกจากโรงเรียนบ่อย ไม่ได้ มาลงทะเบียนเรียนแต่ต้นภาคเรียน จึงไม่ได้รับการจัดสรรเงินรายหัว โรงเรียนก็ต้องใช้วิธีเกลี่ยเงินแทน อย่างไรก็ตาม หากจำนวนนักเรียนต่างด้าวเพิ่มมากกว่านี้ โรงเรียนคงใช้วิธีเกลี่ยเงินไม่ไหว สพฐ.จึงเห็นว่า ควรต้องหารือปัญหานี้อย่างจริงจัง กับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการจัดการเรียนฟรี ให้กับเด็กต่างด้าว ทั้งนี้ โดยทั่วไป ประเทศ ต่างๆ รวมถึงประเทศยุโรปและอเมริกานั้น จะให้สิทธิ์เด็กต่างชาติเรียนฟรีได้ แต่จะได้รับสิทธิ์ไม่ทัดเทียมเด็กเจ้าของประเทศ ซึ่งถ้านำมาปรับใช้กับกรณีของไทย อาจให้ สิทธิ์เรียนฟรี 2 อย่างกับเด็กต่างด้าว คือ ค่าเทอมฟรี และอุปกรณ์การเรียนฟรี ขณะที่ นโยบายเรียนฟรีนั้น จะให้สิทธิ์ฟรี 5 อย่าง คือ ค่าเทอม อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน ตำราเรียนและค่ากิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
          นายกมล กล่าวด้วยว่า จะต้องรอ หารือกับ รมว.ศธ.เพื่อจัดทำแนวทางในการ จัดเรียนฟรีให้กับเด็กต่างด้าว และอาจจะ ต้องนำเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย ซึ่งนอกจากนโยบายเรียนฟรี แล้ว สพฐ.จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ พัฒนาโรงเรียนประเภทต่างๆ, การกระจาย โอกาสทางการศึกษาสู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ ปฐมวัย และการเตรียมคนพร้อมรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง สพฐ.เตรียมจะพัฒนา การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้เน้น การสื่อสาร ตั้งเป้าว่า นักเรียนจะต้องสามารถ สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ตามความเหมาะสมของแต่ละวัย รวมถึงต้องมีการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของประเทศในอาเซียนด้วย
      
    ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ
 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม