หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

เปิดชื่อ 28สนช.ใหม่ ใครเป็นใครกันบ้าง?

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


เปิดชื่อ 28สนช.ใหม่ ใครเป็นใครกันบ้าง?


ดูกันให้ชัดๆ เปิดรายชื่อ 28 สนช.ใหม่"ทหาร-อดีตข้าราชการ-ภาคเอกชน" ใครเป็นใคร อยู่สายไหนกันบ้าง
วันที่ 27ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติมเมื่อวานที่ผ่านมา(27ก.ย.) เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
หลายคนอาจสงสัยทั้ง 28 คน เป็นใคร? มีคุณสมบัติ ความรู้-ความสามารถเหมาะสมอย่างไร? ทำให้คณะคสช.ถึงได้ทาบทาม-คัดเลือกให้มาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นอกจากที่คสช.ต้องคัดเลือกและแต่งตั้งให้ครบตามโควต้า 220 คน ตามรธน.กำหนดแล้ว ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้พยายามทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุด เราไปลองดูกัน...  
1.นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2529, กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ปี 2532, อดีต นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
2.พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
3.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร มีนามปากกาว่า"จินต์ชญา"เคยเป็นประชาสัมพันธ์ โรงแรมสยามซิตี้,ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายของนิตยสารวิมานเมฆ ของสำนักพระราชวัง, ที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท ทีวีอาลาคาร์ต จำกัด ทั้งยังเคยเป็นพิธีกร รายการ Social New+ที่ออกอากาศเวลา 21.30-22.00 น. ทาง True  Vision 09 หรือ ช่อง 162 และช่วง Heppening ข่าวสังคม ในรายการเจาะข่าวเล่าความ ทาง TNN 24 ทุกวันอาทิตย์ 14.00 น. และยังมีงานสังคม มีตำแหน่งเป็น อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมทั้งสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยไปด้วย ส่วนผลงานหนังสือ ชื่อ "เรื่องผีที่แม่เล่า"
4.นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล เคยเป็นกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 13 สิงหาคม 2545, กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 25 ตุลาคม 2548, กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 10 กุมภาพันธ์ 2552, กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 25 พฤษภาคม 2553, กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือสุบรรณ) 8 ตุลาคม 2553 และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 2 ธันวาคม 2553
5.รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รักษาการอำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์,หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปัจจุบัน เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.พลตรีณัฐ อินทรเจริญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
7.พล.อ.ดนัย มีชูเวท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  อดีตเคยเป็นอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,ผู้อำนวยการกอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ที่ปรึกษากองทัพบก 1 ตุลาคม 2553 และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ 1 เมษายน 2554 
8.นายแถมสิน รัตนพันธุ์  เคยเป็นที่ปรึกษานายกราชบัณฑิตยสถาน, ที่ปรึกษาบริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด, ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ผู้ตรวจการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม, กรรมการรักษาราชการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้จัดการทีมฟุตบอลชาติไทย, นายกสมาคมนักบริหารงานบุคคลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย, สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 สิงหาคม 2544 และนายกสมาคมกีฬาลอนโบวส์แห่งประเทศไทย 
ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11 ตุลาคม 2549 และกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 12 ธันวาคม 2549 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทลัดดาครีเอทีฟ จำกัด และผู้อำนวยการผลิตรายการโทรทัศน์ "สุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบ"
9.พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์  แม่ทัพน้อยที่ 1  อดีตเคยเป็นหัวหน้าหน่วยประสานงาน ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์, รองผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์และรองแม่ทัพภาคที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2556
10.นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เคยรับราชการในตำแหน่ง วิทยากรของกรมการปกครอง เมื่อปี 2513, ปลัดอำเภอในหลายแห่ง คือ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา, อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล, อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา, อำเภอเบตง จังหวัดยะลา, นายอำเภอเมืองสงขลา ปี 2528 ได้ขึ้นเป็น ปลัดจังหวัดสงขลา ปี 2531,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปี 2532, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปี 2534,ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 5 ตุลาคม 2536,ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตุลาคม 2537, ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 1 ตุลาคม 2538 ต่อราชการไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ตุลาคม 2543, ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (แทนนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี) 22 ก.ค.2544-30 เม.ย.2545 อธิบดีกรมที่ดิน 28 ตุลาคม 2545 และเกษียณอายุเมื่อ 1 ตุลาคม 2548 ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 8 ตุลาคม 2549 สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
11.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 11 ตุลาคม 2549 และกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 12 ธันวาคม 2549
12.พลเอกโปฎก บุนนาค ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
13.พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์  จ่อขึ้นเป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นี้ อดีตเคยเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 
14.พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์  นายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในปัจจุบัน อดีตเคยดำรงตำแหน่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม, หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ 1 ตุลาคม 2555 และผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 1 ตุลาคม 2548 ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ตุลาคม 2556
15.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) 23 เมษายน 2545, รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา 15 มีนาคม 2546, ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคชาติพัฒนา (เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแทน นางนงค์นาถ เตชะไพบูลย์) 6 สิงหาคม 2546, รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา 15 มีนาคม 2546, นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ปี 2552, สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ 12 เมษายน 2554, กรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 22 เมษายน 2554, กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 22 เมษายน 2554

16.พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เคยคำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการณ์หน้า กองร้อยทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 ผู้บังคับกองร้อย, หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก, ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน นปอ., ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชี นปอ.,ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อกาาศยานที่ 2 นปอ., เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ,รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ, ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เมื่อ 1 ตุลาคม 2554

17.พล.อ.รังสาทย์ แช่มเชื้อ อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก, ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก, ปลัดบัญชีทหาร, ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม ส่วนตำแหน่งอื่นๆ เป็นกรรมการบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ,กรรมการการไฟฟ้านครหลวง,ตุลาการศาลทหารสูงสุด, กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แทน นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ที่ลาออก)

18.พล.อ. วินัย สร้างสุขดี เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14,ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค.2557)
19.นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), เคยเป็น กรรมการองค์การเหมืองแร่ในทะเล 19 ธันวาคม 2538, คณะกรรมการออกพันธบัตร 5 แสนล้าน เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540, รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คนที่ 2, คณะทำงานจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผลสำเร็จครั้งแรก และการจัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Bank), อาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ,ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารการลงทุน สภากาชาดไทย, ประธานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 26 กันยายน 2549, กรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติ 13 กุมภาพันธ์ 2550, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบัญชีและบรรษัทภิบาลของ ก.ล.ต.,กรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ) 28 ตุลาคม 2551, สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 กุมภาพันธ์ 2553
20.พล.อ. ศุภวุฒิ อุตมะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร) อดีตเคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1, ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, ล่าสุด 1 เมษายน 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
21.พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง อดีตผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด, เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ, เจ้ากรมการเงินทหารเรือ, ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ, หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม, หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อ 1 ตุลาคม 2553
22.พล.อ.สุนทร ขำคมกุล อดีตเคยดำรงตำแหน่ง ราชองครักษ์เวร, นายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี ปี 2539, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14, ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม,ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด, เกษียณอายุราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2550 เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11 ตุลาคม 2549 และกรรมาธิการการพลังงาน 12 ธันวาคม 2549
23.นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. อดีตนักกฎหมายประจำศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมีบทบาทในการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หลายฉบับ สมรสกับ นายไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกา
24.นายอนุมัติ อาหมัด เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา หมายเลข 1 วันที่ 30 มีนาคม 2557
25.พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, อดีตรองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รอ., ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, ราชองครักษ์เวร, รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เมื่อ 1 ตุลาคม 2556

26.พล.อ. อรุณ สมตน  อดีตเคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกำลังพลทหารบก,ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล,รองเสนาธิการทหารบก, ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (เกษียณอายุราชการเมื่อ 1 ต.ค.2556) ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวร, ตุลาการศาลทหารกลาง, ตุลาการศาลทหารสูงสุด, ตุลาการศาลทหารสูงสุดและตุลาการศาลทหารสูงสุด

27.พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ เร่ิมรับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่15),เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 5, ผู้บังคับการกรมทารราบที่ 25, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 15, เสนาธิการการกองพลราบที่ 5, ผู้ชำนาญการกองทัพบก,ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก,ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี,ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4, รองแม่ทัพภาคที่ 4 ,ราชองครักษ์เวร,แม่ทัพภาคที่ 4,ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค 4) และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ล่าสุดเกษียณอายุราชการแล้ว 

28.พล.อ.อุทิศ สุนทร  เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์, เสนาธิการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์, รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กฯ รักษาพระองค์, รองเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี, ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี, นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11, ราชองครักษ์เวร,ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, รองแม่ทัพภาคที่ 1, แม่ทัพน้อยที่ 1,ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 1 ตุลาคม 2555 และกำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค. 2557นี้

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม