หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ค้าน สพฐ.ลดช่วยเหลือเด็กต่างด้าว 'เรียนฟรี'

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ค้าน สพฐ.ลดช่วยเหลือเด็กต่างด้าว 'เรียนฟรี'

ค้านนโยบาย สพฐ. หลังเล็งลดช่วยเหลือเด็กต่างด้าว "เรียนฟรี 15 ปี" ชี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ได้รับประโยชน์ แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพบุคคล เพื่อพัฒนาประชาคมในอนาคตต่อไป...
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ ออกแถลงการณ์ค้านนโยบายลดการช่วยเหลือการเรียนฟรีกับเด็กต่างด้าว ระบุเป็นการผลักภาระให้โรงเรียนและผู้ปกครอง และสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เปิดตัวเลขสถิติเด็กนักเรียนต่างด้าวมีเพียงร้อยละ 2 จากเด็กนักเรียนทั้งหมด พร้อมเสนอแนวทาง 3 ข้อ จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน หารือประเทศต้นทางดันนโยบายศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) ในประชาคมอาเซียน และผลักดันให้มีการสำรวจ จัดทำทะเบียนให้กับเด็กที่ไม่มีเอกสารแสดงตน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ออกแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 3 ก.ย.57 ที่ผ่านมาว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมนำเสนอแก่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในประเด็นสำคัญ อาทิ นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยในคำแถลงระบุว่า ปัจจุบัน สพฐ.สามารถบริหารจัดการให้เรียนฟรีได้โดยไม่มีปัญหาในภาพรวม แต่สิ่งที่ สพฐ.เป็นกังวล คือ ปัญหานักเรียนต่างด้าวที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาไทยทุกระดับมีแนวโน้มว่า จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 2.5 แสนคน ภายใน 3 ปี ทั้งนี้ สพฐ.ระบุว่า ตามหลักเกณฑ์แล้ว เด็กทุกคนในประเทศไทยจะได้สิทธิเรียนฟรี 15 ปี โดยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นรายหัวให้แก่นักเรียน รวมทั้งนักเรียนต่างด้าวด้วย แต่สำหรับเด็กต่างด้าวมีการย้ายเข้าย้ายออกบ่อย บางคนไม่ได้ลงทะเบียน ทางโรงเรียนจึงไว้วิธีเกลี่ยเงินรายหัวให้เด็กได้เรียนฟรีครบทั้ง 5 รายการ คือ ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุดนักเรียน และหนังสือเรียน แต่หากจำนวนของเด็กนักเรียนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนก็จะใช้วิธีเกลี่ยเงินรายหัวไม่ไหว ดังนั้น สพฐ.อาจให้สิทธิเรียนฟรีกับเด็กนักเรียนต่างด้าวแค่ 2 รายการ เช่น ค่าเล่าเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเคยตั้งเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสเด็กทุกคนเข้าถึงการได้รับการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีของสังคมไทยและภูมิภาคนี้ ดังนั้นนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จึงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่จะได้รับประโยชน์ แต่จะหมายรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างการพัฒนาให้กับประชาคมอาเซียนที่มีประชากรที่มีคุณภาพต่อไป นอกจากนี้ เครือข่ายที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติยังกังวลถึงข้อแถลงที่ระบุว่า "หากจำนวนนักเรียนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนคงใช้วิธีเกลี่ยเงินไม่ไหว" ซึ่งในความเป็นจริงนโยบายการจัดสรรงบสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ได้อิงกับจำนวนเด็กที่มีอยู่ในโรงเรียนตามรายหัวของนักเรียน
ดังนั้น หาก สพฐ.ระบุว่า จะใช้วิธีเกลี่ยเงินให้กับเด็กนักเรียนต่างด้าวไม่ไหว มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก จะมีเพียงกรณีนักเรียนที่ยังไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของสถานศึกษา และ สพฐ.เท่านั้น ที่จะต้องใช้ระบบเกลี่ยงบไปก่อน และเมื่อเพิ่มชื่อเข้าไปก็สามารถของบประมาณเพิ่มได้ ซึ่งการระบุว่ามีการเกลี่ยงบจนดูเป็นภาระให้แก่โรงเรียน จะทำให้เกิดภาพการทำงานที่ไม่ชัดเจนและเป็นการสะท้อนถึงระบบการรับเด็ก และฐานข้อมูลเด็กในระบบข้อมูลของ ศธ.ที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน.
ที่มา ; นสพ.ไทยรัฐ
 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม