หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

เลขาธิการ กพฐ. เน้นย้ำคุณลักษณะ “กตัญญู-ระเบียบวินัย-สุภาพเรียบร้อย” นักเรียนประถมศึกษา

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


 ติวสอบดอทคอม (ผอ.นิกร เพ็งลี) ข้อสอบออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2557
ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


เลขาธิการ กพฐ. เน้นย้ำคุณลักษณะ “กตัญญู-ระเบียบวินัย-สุภาพเรียบร้อย” นักเรียนประถมศึกษา


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 6 บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน จำนวน 108 คน ซึ่งเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยรองเลขาธิการกพฐ. ประกอบด้วย นายโรจนะ กฤษเจริญและดร.รัตนา ศรีเหรัญ และผอ.สำนักต่างๆ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงรายทั้ง 5 เขต ได้ร่วมเข้าแถวร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ แผ่เมตตาและกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกับเด็กนักเรียน ทั้งนี้ภายหลังการรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนหมู่สีต่างๆแล้ว ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการกพฐ. ได้กล่าวทักทายและพูดคุยกับนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงคุณลักษณะตามค่านิยมไทย 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า “สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ควรฝึกสร้างคุณลักษณะนิสัยเป็นพื้นฐานตั้งแต่วัยเยาว์ มี 3 ประการ คือ การรู้จักกตัญญูต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ หรือผู้ปกครองนักเรียน ทำงานบ้านช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน มาโรงเรียนก็เคารพครู เชื่อฟังการอบรมสั่งสอน คุณลักษณะที่ 2 คือ การมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา รู้จักการเข้าคิว เข้าแถว ประเทศไหนประชาชนคนในชาติมีความเป็นระเบียบวินัยประเทศนั้นก็จะเจริญก้าวหน้า เช่น ประเทศเยอรมัน ที่ประชาชนมีค่านิยมความเป็นระเบียบวินัยส่งผลให้ประเทศเยอรมันมีความเจริญก้าวหน้า คุณลักษณะประการที่ 3 คือ ความสุภาพเรียบร้อย แต่งกายเรียบร้อย พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ รู้จักไหว้ทักทายและกล่าวคำว่า “สวัสดี” ทุกครั้งที่พบเจอกันไม่ว่ากับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ก็ตาม
.
นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 108 โรง 1 สาขาและ 1 ห้องเรียนสาขา ได้เน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนละบูรณาการคุณลักษณะทักษะเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะนิสัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจและกตัญญู โดยมีการจัดโครงการคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน นอกจากนั้น เนื่องจากเชียงรายมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งการแต่งกาย ภาษา อาหาร ที่เป็นลักษณะเฉพาะตามวัฒนธรรมล้านนา ทุกโรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนแต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนาสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป
ที่มา ; เว็บ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม