หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ครม.เห็นชอบ ตั้ง'ขรก.-คนดัง-คนสนิท รมต.'ลอตใหญ่ ช่วยงาน

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
- เพลงปลุกใจเพื่อชาติ 
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ครม.เห็นชอบ ตั้ง'ขรก.-คนดัง-คนสนิท รมต.'ลอตใหญ่ ช่วยงาน

ครม.แต่งตั้งข้าราชการลอตใหญ่ คนดังคนสนิท รมต.พรึบ “วิลาศ” นายกน้อย “หมอยงยุทธ”โฆษกรบ. “เสธ.ไก่อู” รองโฆษก “ปณิธาน” โผล่นั่งที่ปรึกษา “บิ๊กป้อม” ขณะที่ “จาดุร” ช่วยงาน “บิ๊กป๊อก”
วันที่ 16 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ร.อ.นพ.ยงยุทธ เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แต่งตั้ง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นายปณิธาน วัฒนายากร อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิชัย ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายคณิสสร นาวานุเคราะห์ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายอำนวย ปะติเส เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายสมชาย ฉัตรรัตนา ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ แต่งตั้ง พล.ร.อ.เอก อิทธิคมน์ ภมรสูต เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายรณภพ ปัทมะดิษ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แต่งตั้งนายฐากูร ดิษฐอำนาจ เป็นปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงกลาโหมแต่งตั้ง พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งนายบุญมี จันทรวงศ์ กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งนายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้ง นายเอกอนันต์ สรรประดิษฐ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่งตั้งนายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์ กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง พ.ต.หญิง กัลยา สูงสว่างกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง พล.ต.ต.ปราโมช ปทุมวงศ์ กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง พ.อ.(พิเศษ) วิทูล บัณฑิตย์ กระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้ง นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช และกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้ง นางบุญเจือ วงษ์เกษม 
โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ขณะที่ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี พล.อ.ธีระฉัตร คำรพวงศ์ เป็นที่ปรึกษารมว.กลาโหม พล.อ.กลชัย พรรณเชษฐ์ เป็นเลขานุการ รมว.กลาโหม พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ท.ประสงค์ ฟักสังข์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กลาโหม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นที่ปรึกษา รมว.คลัง นายสรร วิเทศพงษ์ เลขานุการรมว.คลัง พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข เป็นที่ปรึกษารมว.ต่างประเทศ น.ส.ชลาใส ราชกิจภารวิสัย เป็นเลขานุการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายอักกพล พฤกษะวัน เป็นที่ปรึกษา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชฎฐ์ เป็นเลขานุการ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็นที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ท.บรรจง คลายนสูตร์ เป็นที่ปรึกษา รมว.คมนาคม นายภูมิใจ อัตตะนันท์ เป็นที่ปรึกษารมช.คมนาคม นายนพปฎล สุนทรนนท์ เป็นเลขานุการ รมว.คมนาคม นายอารักษ์ โพธิทัต เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.คมนาคม
โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เป็นเลขานุการรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ เป็นที่ปรึกษา รมว.ไอซีที นายกวิน ทังสุพานิช เป็นเลขานุการ รมว.ไอซีที นางดนุชา ยินดีพิธ เป็นเลขานุการ รมว.พลังงาน พล.อ.ดนัย มีชูเวท เป็นที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ นายวิจักร วิเศษน้อย เป็นที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์ นายอุตตม สาวนายน เป็นเลขานุการ รมว.พาณิชย์ นายนวพล วิริยะกุลกิจ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.พาณิชย์
นายอนุชา โมกขะเวส เป็นที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย นายศิวะ แสงมณี เป็นที่ปรึกษารมช.มหาดไทย พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี เป็นเลขานุการ รมว.มหาดไทย นายจาดุร อภิชาตบุตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มหาดไทย พล.ต.นุ โชติสันต์ เป็นที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม พลตรี ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ เป็นเลขานุการรมว.ยุติธรรม พล.ท.อรรถนพ ศิริศักดิ์ เป็นเลขานุการ รมว.แรงงาน นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ เป็นที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เป็นเลขานุการ รมว.วัฒนธรรม นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เป็นเลขานุการรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ เป็นที่ปรึกษารมว.อุตสาหกรรม และนางพรทิพย์ เฟื่องอารมย์ เป็นเลขานุการรมว.อุตสาหกรรม
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ
 อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจนิวส์

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ

... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม