หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

เสมาตั้งหลักพลิกโฉมการอุดมศึกษาไทย

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


เสมาตั้งหลักพลิกโฉมการอุดมศึกษาไทย

          ดร.กฤษณพงศ์ กีรติก รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารืออย่างไม่เป็นทาง การร่วมกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รองประธาน กกอ. และ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ กกอ.ว่า ตนได้หารือ ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. แนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมเพื่อไปสู่เป้าหมายของประเทศ และเป้าหมายของแต่ละมหา วิทยาลัย เช่น การผลิตบัณฑิต และการวิจัย เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ กกอ.จะต้องไปหารือร่วม กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ว่าต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเครื่องมืออะไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือการพลิกโฉมมหา วิทยาลัยใหม่
          ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวต่อไปว่า 2. บทบาทของ กกอ.ในการดูเลคุณภาพการอุดมศึกษา เนื่องจากขณะนี้มีการเปิดมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากโดยไม่มีขีดจำกัด ทำให้มีการรับนักศึกษาจำนวนมาก และเปิดหลักสูตรกันเฟ้อจนกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ที่สำคัญทำให้นักเรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการสูญเสียเงินและเวลา ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจาก กกอ.ไม่มีอำนาจและบทบาทที่จะไปควบคุมมหาวิทยาลัยที่ไม่ดำเนินการจัดการเรียนการ สอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของตนเองและให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการดำเนินการด้วย ดังนั้นต้องทำให้ กกอ.มีบทบาทและอำนาจที่ จะเข้ามาจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้  3. เรื่องการผลิตและพัฒนาครู และ 4. การแก้ปัญหาการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง ที่เป็นปัญหาทำให้นักเรียน วิ่งรอกและเสียเงินจำนวนมาก
          "จากข้อมูลเฉลี่ย 10 ปี พบว่า ใน 3 คนที่จบมหาวิทยาลัยมีเพียง 1 คนที่ทำงาน แต่ไม่ทราบว่าจ้างตามวุฒิที่จบมาหรือไม่ และคนที่ ไม่ทำงานมีสาเหตุอะไร นอกจากนี้ยังมีปัญหา การเบี้ยวหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นการสูญเสียทาง การศึกษา ดังนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาการสูญเสียดังกล่าวก่อนที่จะไปพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น ตัวเลขการมีงานทำของบัณฑิตในสาขา ต่าง ๆ รวมถึงเงินเดือนที่บัณฑิตได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนและผู้ปกครองตัดสินใจว่า จะเข้าเรียนในสาขาหรือสถาบันไหน ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียทางการศึกษาได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไม่ควรมีรายได้ในขณะที่ลูกศิษย์ต้องตกงานและเป็นหนี้ หรือมหาวิทยาลัยมี รายได้แต่ผู้เรียนและรัฐเสียประโยชน์" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
     
     ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)
อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม